SYMBOLISCHE OVERNAME BACOVENBEDRIJF FAI GEEN OPTIE VOOR REGERING

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Als het aan het Belgisch management, Fruit Farm Group, de moedermaatschappij van het bacoven bedrijf Food and Agriculture Industries (FAI), met vestigingen te Jarikaba in het district Saramacca en te Nickerie ligt, mag de regering in Suriname meteen het bedrijf overnemen en wel voor een symbolisch bedrag van USD 1. De schulden en vorderingen die het moederbedrijf heeft op FAI worden kwijtgescholden en kan de regering meteen overgaan tot het kapitaliseren van de schulden. Weigert Suriname hiermee akkoord te gaan, dan zal het moederbedrijf haar advocaat de opdracht geven FAI onmiddellijk failliet te verklaren.

Dit staat verwerkt in een brief van 10 februari  vanuit het management van het Belgisch bedrijf aan minister Rabin Parmessar van Landbouw Veeteelt en Industrie  (LVV), die namens de Surinaamse regering 10 % van de aandelen van FAI beheert. Over het lot van de 1200 medewerkers die bij FAI werken wordt met geen woord gerept in de brief. Parmessar heeft dinsdag tijdens een openbare vergadering van het parlement het college omstandig geïnformeerd van wat er precies gaande is bij het bacoven bedrijf.

Overnemen van FAI voor een symbolisch bedrag betekent dat de regering een enorme kat in de zak zal kopen omdat de uitstaande schulden van het bedrijf in de miljoenen Amerikaanse dollars ligt, waaronder ook een schuld bij de Hakrinbank en andere buitenlandse schulden.

“Ik kan hierop niet ingaan en al zou ik het overwegen zouden er maanden van goede gesprekken en onderhandelingen moeten plaatsvinden. Doe ik dit betekent het dat ik een blanco check uitschrijf. Dit gaat zo niet. Wij zijn geen apen-land en hebben ook comptabele regels en procedures die wij moeten naleven”, zegt Parmessar.

Vast staat dat wat er ook gebeurt, in opdracht van president Desi Bouterse is besloten dat de regering de medewerkers die geen salarissen hebben ontvangen over januari niet in de steek zal laten. De regering zal woensdag, volgens de minister uit humanitaire overwegingen de verantwoording op zich nemen om te Jarikaba de salarissen uit te betalen terwijl op donderdag die van Nickerie zullen worden uitgekeerd. In het parlement is volledige ondersteuning en begrip getoond voor het standpunt van de regering en waardering uitgesproken voor de manier waarop tot nu toe met deze zaak wordt omgesprongen.

FAI verkeerd al lange periode in financiële  problemen, door wat Parmessar noemt behoorlijk slecht management van het moederbedrijf. En worden de rechten van de arbeiders steeds geschonden en hun salarissen of niet op tijd dan wel gedeeltelijk uitbetaald. Over januari hebben de arbeiders slechts een bedrag van SRD 500 ontvangen. Suriname heeft het bedrijf in 2014 geprivatiseerd en voor USD 31 miljoen verkocht aan toen het Franse bedrijf Univeg en slechts 10 procent aandelen behouden. Echter ligt de besluitvorming geheel in handen van het management in Belgie die overigens totaal niet communiceert met de Surinaamse regering, zij het via apps en mail. Bijkans vijf maanden terug heeft FAI de regering benaderd met haar problemen bij het bacoven bedrijf en gevraagd om hulp in de vorm van een financiële injectie van USD 20 miljoen. Ook is geopperd om de bacoven arealen te Nickerie te verkopen en met de opbrengsten door te gaan met alleen Jarikaba.

Parmessar zegt dat de regering FAI heeft voorgehouden bereid te zijn te helpen maar dat dan alle boeken, de schulden en bedrijfsvoering en andere belangrijke zaken aan haar bekend moeten worden gemaakt en dat er in Suriname een vertegenwoordiger moet zijn die mandaat heeft om beslissingen te nemen namens het moederbedrijf. Parmessar zegt dat in Suriname slechts een Surinaams management team aanwezig is die belast is met de dagelijkse bedrijfsvoering. Dat management team bestaande uit jonge Surinamers krijgt van de minister het compliment dat die erg hard bezig is het bedrijf op de rails te krijgen maar afhankelijk is van het management in België die gewoon een slechte job doet. Het mandaat van de juridische vertegenwoordiger in Suriname is ook al ingetrokken door het moederbedrijf.

Om FAI, maar meer nog de bacoven sector in Suriname te redden zou de regering wel bereid zijn in te komen met eerst USD 5 miljoen over het jaar 2020 en mogelijk weer eens 5 miljoen voor 2021, maar dan onder strikte voorwaarden en met een compleet plan van aanpak en monitoring. Over die voorwaarden weigert de moedermaatschappij te praten en wil dat de regering meteen met de USD 20 miljoen op tafel komt. Parmessar zegt dat dat absoluut niet zal gebeuren.

UNITEDNEWS