TERZOL VASTGOED NV IS NRA COMPLIANCE PROOF!

Is uw organisatie compliance proof, bent u ready voor de National Risk Assessment?

Dit was de centrale vraag in een reeks van Power Diners georganiseerd door Terzol Vastgoed, waarbij samen met leiders uit diverse bedrijven en instituten (zoals GLIS, notarissen, makelaars, banken en pensioenfondsen) expliciet is stilgestaan bij het vraagstuk van de Compliance Transitie die momenteel in Suriname gaande is, de impact die het kan hebben op de organisaties en hoe van deze bedreiging of zwakte een kans te maken!

Op verzoek van Terzol Vastgoed NV, heeft de Drs.Winston Wilson als hoofdspreker zijn bijdrage geleverd door zijn kennis te delen en zodoende een kapstok voor de genodigden op de Power Diners te creëren. Door alle genodigden is dit als zeer prettig en vooral leerrijk ervaren.

Hij is afgestudeerd als Bestuurskundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft zich in zowel binnen-als buitenland als Transitiespecialist bewezen en bekend van o.a. Welten Suriname, Kaloti Suriname Mint House, Program Manager bij de conversie van Trustbank Amanah en initiator van de Christelijke Ondernemersmiddag in 2018.

Dhr. Wilson staat stil bij de transitie die de Surinaamse financiële sector ondergaat en die merkbaar is in de gehele Surinaamse samenleving. De gevolgen van de transitie merken we in het leven van alledag bij zowel cash als girale transacties. Deze exercitie om nieuwe transparantere systemen te bouwen ter voorkoming van o.a. witwassen en terrorismefinanciering,  is reeds geruime tijd in de hele wereld gaande. Het initiatief van de G-7 dateert van 1989 in Parijs, maar na de terroristische aanslagen van 9/11 nam het een vaart en werd uiteindelijk op 5 september 2002 in Suriname de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties aangenomen. Papier is echter geduldig. We zitten nu met z’n allen in de fase dat de wetten geen papieren tijgers meer kunnen blijven, maar er nu ook daadwerkelijke uitvoering aan gegeven zal moeten worden vanuit internationale druk.

Willen we als Surinaamse samenleving de olie industrie op internationale schaal ontwikkelen, willen we de agrarische sector van Suriname tot graanschuur maken, de goudindustrie verankeren en uitbreiden op internationaal niveau. dan is het zaak dat we met z’n allen de National Risk Assessment en de 4e Mutual Evaluatie ronde van de Caribean Financial Action Task Force, positief afsluiten in 2020. Indien niet, dan valt er heel weinig te importeren en of exporteren vanuit Suriname en geraakt het land in een internationaal isolement.

Om de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen en blijven deelnemen aan de internationale geld -en goudhandel dan ontkomen wij er niet aan om met z’n allen  aan de internationale wet -en regelgevingen te voldoen. Het is ook om die reden dat niet alleen financiele, maar ook niet-financiele dienstverleners (waaronder makelaars, autohandelaren, goudhandelaren, notarissen, advocaten etc.) onderhevig zijn aan de National Risk Assessment. De compliance assessment gebeurt vanaf medio 2019 steeksproefgewijs en elke geconstateerde overtreding kan wettelijk een sanctie van maximaal SRD 1 Miljoen bedragen.

Joel Terzol (CEO Terzol Vastgoed NV) zie foto boven* geeft aan dat in het economisch rechtsverkeer grond en rechten op grond een belangrijke rol spelen, niet alleen om te exploiteren (landbouw, mijnbouw, etc.), maar ook niet te onderschatten, als instrument voor de toegang tot krediet (huisvesting, ondernemers, etc.).

Het is met name bij het aspect van toegang tot krediet, waar de financiële sector bij Vastgoed dus in beeld komt. Zij moet immers voorzien in de kredietbehoefte van de samenleving. Gekoppeld daaraan, is het aspect van zekerheid in de vorm van grond en/of rechten op de grond. Het is derhalve essentieel, dat dit object van zekerheid, ook die verwachte rechtszekerheid biedt.

https://terzol.com/vastgoed/anticiperen-op-de-nra-in-q-4-2019/

Om Terzol Vastgoed NV nog weerbaarder te maken en zodoende de klant de beste kwaliteit, zekerheid en transparantie te kunnen garanderen, heeft de organisatie prioriteit gegeven aan het succesvol doorlopen van een Compliance Proof implementatie traject. De organisatiebegeleiding gedurende dit traject is in z’n geheel verzorgd door Tabto Group NV (www.tabtogroup.com). Tabto Group NV heeft een Compliance Proof Pakket ontwikkeld en biedt aan om de richtlijnen van de MOT/WID wet- en regelgeving snel en efficiënt te implementeren in de organisatie.

Projectmanager van Tabto Group NV, Mw. Angela Soerodikromo, blikt evenals Joel Terzol en Omayra Bouterse (CEO Renaissance Realty) tevreden terug op een maand waar intensief is samengewerkt met het personeel van Terzol Vastgoed NV en Renaissance Realty NV om deze twee  makelaarskantoren Compliance proof te krijgen.

Mw. Soerodikromo geeft aan dat velen van de MOT/WID wet -en regelgeving gehoord hebben, maar toch nog onvoldoende bewust zijn van de wettelijke verplichtingen. De MOT/WID voor makelaars: welke elementen uit de wet gelden voor makelaars? Hoe kunnen zij de naleving van de MOT WID integreren in het beleid van hun kantoor? En hoe kunnen ze bij een controle aantonen dat ze voldoen aan de wetgeving? Naast een praktijkgerichte MOT/WID training voor het personeel, een organisatiescan, risk-based analyses en het ondersteunen bij het in orde krijgen van het beleid en inbedding in processen en procedures, is het traject afgesloten met een examen.

Woensdag 29 mei 2019 zijn in Lucky Twins de MOT/WID Certificaten uitgereikt aan de deelnemers, die allen het examen met uitstekende resultaten hebben behaald. Hierdoor behoren de makelaarskantoren Terzol Vastgoed NV en Renaissance Realty NV tot een zeer selecte groep makelaars die momenteel NRA Compliance proof zijn!   

ADVERTORIAL | TERZOL VASTGOED