VERNIETIGING MILIEU EN NATUUR  IN STAND GEHOUDEN DOOR BELANGEN

Foto: Milieuminister Silvano Tjong-Ahin

De vernietiging van het Surinaams binnenland, en de daarmee gepaard gaande milieuvervuiling, is voor een goed deel te wijten aan belangenverstrengeling van politieke machthebbers en kapitaalkrachtigen die nauwe banden met elkaar hebben.

Door dit ‘gedoogd beleid’ zijn er geesten opgeroepen die nu moeilijk te bezweren zijn. Milieuminister Silvano Tjong-Ahin houdt het op ‘een complex probleem’ dat op te lossen is, maar niet zonder slag of stoot.

Op de klimaatconferentie van Glasgow (COP 26), vorig jaar, heeft Suriname zich gecommitteerd aan het plegen van de nodige inspanningen om het tropisch regenwoud te verdedigen en milieuvernietiging tegen te gaan. Daartegenover staat dat het binnenland wordt overspoeld door illegale, maar ook legale Brazilianen, die aan goudwinning doen, waarbij het gebruik van kwik niet uitblijft. Ook cyanide en andere giftige stoffen worden door buitenlanders naar de goudvelden gehaald.

Komt nog bij kijken dat dorpsgemeenschappen zich ook massaal hebben gestort in de goudwinning en de houtkap. De belangen reiken tot in de politieke top van het land.

Aan minister Tjong Ahin wordt de vraag gesteld hoe deze ontwikkelingen geplaatst moeten worden tegenover de commitment die Suriname heeft gedaan aan de wereldgemeenschap tijdens COP 26. “Het is een probleem dat je niet overnight kan oplossen”, zegt de minister tegenover Times of Suriname.

“In feite is het heel binnenland de afgelopen jaren aan z’n lot overgelaten en de mensen hebben een situatie gecreëerd, waarbij tienduizenden mensen afhankelijk zijn gemaakt van een bepaalde sector”, legt de bewindsman uit.

Hij onderkent ook dat de machtsverhoudingen in het land het vraagstuk nog complexer maken dan het al is. “Het is complex. Het heeft zoveel elementen waar je rekening mee moet houden: belangen van lokale gemeenschappen, belangen van magnaten in de stad en belangen van politici.”

Op de achterpoten staan heeft volgens de minister geen zin. Dit heeft de afgelopen jaren ook niet voor verbetering gezorgd. Hij kiest eerder voor het aanwenden van overtuigingskracht om de actoren over de streep te trekken om milieuvriendelijk en duurzaam te werk te gaan.  

UNITEDNEWS

 

Facebook Comments Box