VIRTUELE WORKSHOP: ‘COMPLIANCE READINESS: THE STRUGGLE IS REAL!

Winston Ramautarsing zal vanuit het ondernemerschap en als voorzitter van de VES het grote belang van Compliance Readiness voor het Surinaams bedrijfsleven behandelen.

Hoewel toepassing van wettelijke voorschriften als een bedreiging voor het ondernemerschap kan worden beschouwd, is Compliance essentieel voor het bevorderen van een integere bedrijfsvoering en te voorkomen dat de onderneming wordt misbruikt voor witwaspraktijken, terroristische activiteiten en andere vormen van financiële criminaliteit. Verder creëren de grote ontwikkelingen in de Gold, Oil & Gas Industries in Suriname vele kansen voor Surinaamse bedrijven. Evenwel kunnen de internationale bedrijven slechts zaken doen met Surinaamse bedrijven die Compliant zijn, omdat zij zelf ook aan de Compliance wet- en regelgeving moeten voldoen.

Compliance is the license to operate!

Door diverse mondiale ontwikkelingen kan Suriname bijvoorbeeld de transitie van cash naar giraal betalingsverkeer niet meer tegenhouden, met alle gevolgen van dien. Ramautarsing bespreekt uitgebreid de uitdagingen om als ondernemer Compliance ready te worden (the Struggle) en de succesfactoren om Compliance beleid in de bedrijfsvoering integraal te implementeren.

Deze workshop biedt inzichten en tools o.h.g.v. Compliance aan Surinaamse bedrijven die willen samenwerken met overheden en internationale bedrijven. Het creëren van een investeringsklimaat waarbij Compliance op significante wijze is meegenomen, is nodig om het grote kapitaal en de expertise aan te trekken en te behouden, die nodig zijn om de Extractive Industries verder te ontwikkelen.

Van 4 tot en met 6 november 2020 vindt de Nationale Compliance Conferentie (NCC) 2020 plaats, met als thema Compliance Bewustzijn. De NCC 2020 wordt georganiseerd door TABTO Group NV (www.tabtogroup.com) en het Suriname Compliance Professionals Association i.o. Gedurende het gevarieerd programma zullen op 5 en 6 november a.s. een zevental virtuele Workshops worden verzorgd.

Deze workshop wordt gehouden op: Vrijdag 6 november van 08:30-11:00 uur

U kunt zich aanmelden via www.ncc.tabtogroup.com.

ADVERTORIAL|TABTOGROUP