VIRTUELE WORKSHOP: ‘HOE BEPAALT LEIDERSCHAP DE INTEGRITEIT IN DE ORGANISATIE?’

In het artikel van Den Hartigh ‘Hoe bepaalt Leiderschap de Integriteit binnen de organisatie’ wordt benadrukt dat de mens het verschil maakt, want het is namelijk nooit een systeem, een proces of een journaalpost die fraudeert, of zich bezig houdt met corruptie, maar de mens! Integriteitkwesties worden daarom mede bepaald door het leiderschap en de cultuur in de organisatie.

Bij vele schandalen heeft het leiderschap in desbetreffende organisaties echter geen goed voorbeeldgedrag getoond; door de ontstane bedrijfscultuur en ruimte voor ongewenste gedragingen van alle betrokkenen kan dat leiden tot o.a. diverse integriteitdilemma’s, ontaardend in integriteitschendingen met mogelijke strafrechtelijke vervolging, imago- en financiële schade.

De Compliance wet- en regelgeving biedt kaders om het gedrag van mensen positief te beïnvloeden en zich niet op het hellend vlak te begeven met voornoemde gevolgen. Doch om hiermee rekening te houden is krachtig leiderschap een vereiste! De leidinggevenden moeten weten wat het gewenste integere gedrag is en hoe zij dat gedrag het beste kunnen koppelen aan de werkzaamheden van de medewerkers. Integer gedrag draagt namelijk bij aan het succesvol functioneren van een organisatie.

Regina Vallentak zal als Legal Advisor m.b.t. Compliant werken inzicht bieden in het belang van ‘good behaviour at the top’ die begrijpt wat er daadwerkelijk in de organisatie gebeurt en op welke wijze integriteit duurzaam  in de organisatie kan worden geborgd.

Deze workshop wordt gehouden op vrijdag 6 november van 11:30-14:00 uur

Van 4 tot en met 6 november 2020 vindt de Nationale Compliance Conferentie (NCC) 2020 plaats, met als thema Compliance Bewustzijn. De NCC 2020 wordt georganiseerd door TABTO Group NV (www.tabtogroup.com) en het Suriname Compliance Professionals Association i.o. Gedurende het gevarieerd programma zullen op 5 en 6 november a.s. een zevental virtuele Workshops worden verzorgd.

U kunt zich aanmelden via www.ncc.tabtogroup.com.

ADVERTORIAL|TABTOGROUP