VIRTUELE WORKSHOP: ‘SPANNINGSVELD TUSSEN COMPLIANCY EN COMMERCIE’

Foto: Jim Bousaid

Bousaid geeft als gedreven commerciële persoonlijkheid aan te herkennen dat in de praktijk Compliance vanuit het businessperspectief als belemmerend wordt ervaren, waardoor de Commercie veelal prevaleert boven Compliance.

Verder worden Compliance officers veelal ervaren als te zijn zwart wit in het toepassen van de Compliance wet- en regelgeving. Commerciële medewerkers worden op hun beurt ervaren dat zij bij klanten de commerciële belangen laten prevaleren. Ook wordt gezegd dat lijnmanagers aansturen op regels en ‘harde’ cijfers. De vraag is hoe hiermee om te gaan.

Disbalans brengt grote risico’s met zich mee en kan leiden tot reputatieschade, geldboetes en strafrechtelijke vervolging, zoals de recente internationale schandalen bij de ING bank, Rabobank en ABN-AMRO. Bousaid zal ingaan op zijn ervaringen, de uitdagingen en de mogelijkheden om te streven naar een situatie waarbij er balans is tussen Compliancy en Commercie. Het breder kijken dan slechts de formele wetgeving, rekening houdend met het klantbelang en de aansturing van de organisatie dwingt de diverse partijen in de organisatie ertoe tot elkaar te komen.

De Compliance functie kan bijdragen aan het zelfregulerend vermogen van de organisatie, mits deze als ‘countervailing’ power wordt versterkt en zodoende de juiste ‘Compliance’ en ‘integere’ bedrijfscultuur kan worden bewerkstelligd. De kernvraag is ten alle tijden: ‘worden de geldende interne – en externe regelgeving in de organisatiepraktijk nageleefd?’

Deze workshop wordt gehouden op donderdag 5 november van 11:30-14:00 uur

Van 4 tot en met 6 november 2020 vindt de Nationale Compliance Conferentie (NCC) 2020 plaats, met als thema Compliance Bewustzijn. De NCC 2020 wordt georganiseerd door TABTO Group NV (www.tabtogroup.com) en het Suriname Compliance Professionals Association i.o. Gedurende het gevarieerd programma zullen op 5 en 6 november a.s. een zevental virtuele Workshops worden verzorgd.

U kunt zich aanmelden via www.ncc.tabtogroup.com.

ADVERTORIAL|TABTOGROUP