VIRTUELE WORKSHOP: ‘UITDAGINGEN BINNEN DE FINANCIËLE DIENSTVERLENING M.B.T. INRICHTING COMPLIANCE CONTROL FRAMEWORK’

Suriname heeft haar wetgeving o.h.g.v. witwassen en terrorismefinanciering na 9/11 aangescherpt, doch de implementatie, handhaving en naleving van die wetten laat te wensen over.  

De noodzakelijke Compliancetransitie waarin Suriname zich nu bevindt, vereist het voldoen aan de regelgeving met een impact op iedereen in de Surinaamse samenleving en bedrijven die voorop lopen!  

Astrita Achaibersing zal als Anti-Money Laundering Certified Associate de uitdagingen van financiële dienstverleners bespreken. In de praktijk blijkt dat financiële dienstverleners voor het Compliant maken van hun organisatie minimale tot geen begeleiding ontvangen van de CBvS en de FIU Suriname. De uitvoering van het Anti-Money Laundering/Combating Financing of Terrorism Programma bij onze financiële instellingen is derhalve veelal afhankelijk van de kracht van het Compliance Team met in het bijzonder de rol van de Compliance Officer. Daarom is training van alle medewerkers zo belangrijk.

Belangrijke aandachtspunten waar financiële dienstverleners o.a. mee te maken hebben, zijn:

hoe om te gaan met de lack of awareness bij de niet-financiële dienstverleners. En een juiste balans te vinden tussen de commerciële belangen van de organisatie en het klantbelang.

Zie hier het belang van een Nationaal Compliance Forum, namelijk de Suriname Compliance Professionals Association i.o, waarbij Compliance Professionals uit diverse sectoren best practices kunnen uitwisselen en middels diverse trainingsvormen kunnen worden toegerust en versterkt. Verder zal Achaibersing onderbouwen waarom een Risk Based Approach onontbeerlijk is om de risico’s voor witwassen en terrorismefinanciering te identificeren, strategieën voor mitigerende maatregelen te ontwikkelen en hoe deze te implementeren.

Van 4 tot en met 6 november 2020 vindt de Nationale Compliance Conferentie (NCC) 2020 plaats, met als thema Compliance Bewustzijn. De NCC 2020 wordt georganiseerd door TABTO Group NV (www.tabtogroup.com) en het Suriname Compliance Professionals Association i.o. Gedurende het gevarieerd programma zullen op 5 en 6 november a.s. een zevental virtuele Workshops worden verzorgd.

Deze workshop wordt gegeven donderdag 5 november van 18:00-20:30 uur

U kunt zich aanmelden via www.ncc.tabtogroup.com.

ADVERTORIAL|TABTOGROUP