VSB | LOCK-DOWN IN SURINAME ONNODIG. HET LAND VOLDOET AAN ALLE WHO-AANBEVELINGEN VOOR OPHEFFING

Suriname voldoet volgens een ‘Lockdown rollback checklist’ van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) aan de vier belangrijkste aanbevelingen die nodig zijn om de lock-down die nu twee maal is verlengd op te heffen en terug te gaan naar een normale situatie.

Waarom de lock-down ondanks het voldoen aan de checklist wordt aangehouden is een groot vraagteken voor  velen uit het bedrijfsleven, maar ook andere en kleinere productiesectoren, zoals bushouders en marktverkopers, terwijl kleine zelfstandige ondernemers zoals de taxirijders en ‘hosselaars’ al bijkans een maand geen inkomen hebben, om niet te spreken van de enorme economische en sociaalmaatschappelijke achterstand die alsmaar groter wordt. Nu landen beginnen met het terugdraaien van ‘lockdown’ –maatregelen, heeft de Oxford Covid- 19 government response Tracker (OxCGRT) op basis van de WHO-aanbevelingen een studie gedaan over wanneer het voor een land veilig is dit te doen.

Er is gekeken naar vier van de zes belangrijke WHO-aanbevelingen.

Bij de studie is er een lijst van landen gepresenteerd die zelf aangeven wat hun beleid is om het Covid – 19 virus onder controle te houden en hoe zij dat beleid hebben uitgevoerd. Het Ironische is dat hoewel Suriname, waarschijnlijk boven aan de lijst zou staan van landden die voldoen, komt het land niet eens voor op deze lijst Bryan Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zegt dat Suriname transparant moet zijn als het gaat om statistieken.

“Het komt vreemd over dat terwijl landen in de grote wereld zoals Spanje en Italië, met tienduizenden besmettingen en duizenden doden beginnen om hun lock-down te versoepelen, er in Suriname op basis van vage criteria en middels het oproepen van angstbeelden er geen enkel perspectief wordt gegeven op het versoepelen van de maatregelen.

Tot de zes aanbevelingen van de WHO horen, dat de verspreiding van het virus onder controle moet zijn gebracht, tot een niveau waarbij sprake is van slechts sporadische gevallen die allemaal bekend zijn. De gezondheidszorg moet daarentegen, in staat zijn eventuele nieuwe gevallen goed onder controle te hebben. Een tweede aanbeveling voor het opheffen van de lock-down is dat het zorgsysteem over voldoende personeel en capaciteit moet beschikken om een eventuele grote verschuiving aan te kunnen. Een derde aanbeveling is dat een eventuele uitbraak van het virus in instellingen met een hoge kwetsbaarheid tot het minimum moet worden gebracht. De vierde aanbeveling is dat er op de werkplekken preventiemaatregelen genomen moeten worden. De WHO beveelt ook aan dat voor het opheffen van de lock-down de import en export van covid gevallen goed beheerst moet worden. Als laatste aanbeveling zegt de WHO dat het publiek goed en volledig betrokken als ook bewust moet zijn waarom de bij de beheersmaatregelen worden genomen met daarin beperkingen. De landen hoeven slechts te voldoen op de criteria, het aantal besmete gevallen onder controle hebben, het aantal geteste personen met daarbij het opsporen van mogelijk positieve gevallen en de mate waarop personen in quarantaine worden ondergebracht, daarnaast de mate waarop importgevallen beheerst worden en als laatst bewustwording en voorlichting aan het publiek.

Hoewel de lijst die is samengesteld en aangeeft in welke fase de landen zich bevinden, ligt het aan de landen zelf te bepalen als de lock-down wel of niet wordt opgeheven of versoepeld. Volgens Oxford voldoen slechts een handjevol landen aan de vereisten om dit wel te doen. Renten vindt het opmerkelijk dat Suriname niet op de lijst voorkomt. “Verschaffen wij geen data?” vraagt hij. “we zouden ons toch kunnen vergelijken met landen die er wel op voorkomen zoals Aruba, Trinidad & Tobago en Guyana. Mogelijk dat onze Intensive Care ( IC) capaciteit achter loopt op dat van Aruba en Trinidad, maar op de andere gebieden hebben wij, met uitzondering van de oostgrens de situatie aardig onder controle”, zegt Rente

De VSB heeft eerder president Desi Bouterse het dringende voorstel gedaan om het Covid-19 team multidisciplinair samen te stellen en uit te breiden met expertise op de volgende gebieden: bedrijfseconomisch, gedragswetenschappen en sociaal-maatschappelijk. Dit team zou direct één door de VSB voorgesteld plan moeten uitwerken om geleidelijk te werken aan normalisatie in de periode 3 mei-31 mei 2020. Echter is naar aanleiding van de illegale overstekingen bij de grenzen de lock – down verlengd en geldt er een total lock – down voor het Lawa- en het Tapanahony gebied.   

UNITEDNEWS

Facebook Comments Box