WIL EEN OVERHEID PRUDENT ZIJN, WIL EEN OVERHEID VERTROUWEN KRIJGEN DAN ZAL DE OVERHEID ROLMODEL MOETEN ZIJN VAN GOOD GOVERNANCE VOOR DE PRIVATE SECTOR

Op 4, 5 en 6 november 2020 heeft de NCC 2020 plaatsgevonden met als thema Compliance Bewustzijn. De NCC 2020 is door TABTO Group NV in samenwerking met de Suriname Compliance Professionals Association  i.o. georganiseerd.

De Conferentie kende een afwisselend programma. De diverse stakeholders van de National Risk Assessment hebben de meerwaarde van de Conferentie onderkend en ondersteund. Tijdens de Kick-off op 4 november zijn diverse key-note sprekers in de gelegenheid geweest om hun visie op Compliance te geven. Namens de regering heeft o.a. de Minister van Justitie en Politie alsmede Voorzitter van de Steering Committeedhr. Kenneth Amoksi zijn openingspeech gehouden over ‘Bestrijden van witwassen van geld is niet langer een taak van wetgevers, beleidsmakers of financiële instellingen, maar van ons allen’. De Deputy Chief of Mission van de Amerikaanse Ambassade, dhr. Micheal Keays heeft gesproken overBusiness Transparency; fight corruption and ensure a level playing field for all investors’ en gaf o.a. aan dat: The fight of Corruption must be ‘all inclusive’. De Voorzitter van het Project Management Team NRA, mw. Jennifer van Dijk-Silos, gaf aan dat elke sector moet voldoen aan de wet– en regelgeving o.b.v. een Risk Based Approach met de belangrijkste dreigingen corruptie, illegale goudhandel, drugs en belastingontduiking. Dhr. Eblein Frangie, CEO Finabank en Voorzitter Surinaamse Bankiersvereniging, gaf aan zeer content te zijn dat de NCC 2020 niet georganiseerd is door banken, maar door het bedrijfsleven. Deze conferentie is van eminent belang voor de bewustwording en noodzaak voor samenwerken. Het belang van samenwerken in de private sector en met de publieke sector is erg belangrijk. Wij dienen meer samen te werken op het gebied van:

  1. Informatie-uitwisseling;
  2. Technologische ontwikkeling;
  3. Een gezamenlijke risico-gebaseerde aanpak;
  4. en AML-training,

willen wij het risicoprofiel van Suriname, het Surinaams bedrijfsleven en de financiële sector omlaag brengen oftewel het compliance niveau tillen naar een hoger niveau. Een silo aanpak werkt niet meer. Voorts sloot de Strategic Partner TABTOdhr. Winston Wilson, af met het onderwerp ‘Compliancy in the Extractive Industries’ (EITI) en zoomde in op: Why is Beneficial ownership (revealing who stands behind the companies) transparency important? Tenslotte heeft de launch van de SCPA, het Nationaal Forum voor Compliance Professionals, in Suriname plaatsgehad.

Op 5 en 6 november heeft voorts een overweldigend aantal professionals meegedaan aan de Virtuele Workshops en hebben zij kunnen discussiëren over diverse actuele Compliance topics. Tijdens de Workshop ‘Anti-Bribery management systems: ISO 37001’ van Daniël Bleeker is aangegeven, dat de wereldwijde pandemie bedrijven onder druk zet om hun targets te halen en dat dit tot corruptie kan leiden. In de Workshop ‘Hoe bepaalt leiderschap de integriteit in een organisatie’ van  Regina Vallentak, werd geconcludeerd dat ‘Leiderschap de toon bepaalt voor de noodzakelijke gedragsverandering om een integere organisatie en integere medewerkers te bevorderen. Uiteindelijk is het geen systeem, bedrijfsproces of journaalpost, maar de mens die zich corrupt gedraagt’.

 Tenslotte is de NCC 2020 afgesloten met het boeiende Nationaal Compliance Debat. Verschillende top-vertegenwoordigers van Banken, de VES, de ASFA, de Belastingdienst, de Goudsector, de Vastgoedsector, VSB en PMT NRA hebben constructief en open gedebatteerd over stellingen zoals:

  • Het is belangrijk om voor zowel de publieke als private sector een good governance code verplicht te stellen;
  • Toegang tot financiële diensten mag niet beperkt worden vanwege compliance.
  • Corruptie is op elk niveau, diepgeworteld in de samenleving, al dan niet gecombineerd met opzet van zwakke toezichtorganen, een volledig uitgehold belastingsysteem en een informele sector die volledig met rust wordt gelaten.

Mr. Roy Baidjnath Panday heeft als inleider opgemerkt dat binnen de keten van de Goudsector in Suriname in het bijzonder de op- en verkoop van goud en de bedrijven die heavy equipment verkopen thans niet vallen onder de werking van de Wet MOT/WID.

Wanneer de goudverkoop (verkoop aan het buitenland) niet tijdig onder de werking van vermelde regelgeving valt, levert dit een ‘red flag’ op bij de eerstvolgende evaluatie. Tijdens het debat merkte mw. Van Dijk-Silos dat er weinig gezegd wordt over de Bad oftewel None Governance van de publieke sector: ‘Er is ontzettend veel Bribery, een gestructureerde gestuurde corruptie van boven uit. Wil een overheid prudent zijn, wil een overheid vertrouwen krijgen dan zal de overheid rolmodel moeten zijn van Good Governance voor de private sector’.

 

Compliance Bewustzijn

De doelstelling van de Conferentie – namelijk een significante bijdrage te leveren aan het vergroten van het Compliance bewustzijn bij de publieke en private sector in Suriname – is bereikt. Hierdoor kunnen wij als Surinamers de gedeelde verantwoordelijkheid nemen en ons inzetten voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Zowel de Conferentie als de oprichting van de SCPA hebben ertoe bijgedragen dat het buitenland ziet dat het Compliance bewustzijn in Suriname toeneemt.

Follow up

De bijdrage in Compliance informatievoorziening zal worden voortgezet met een jaarlijks terugkerende Conferentie en Debat. Voorts worden op 9 december a.s. alle Compliance Professionals uitgenodigd voor de introductiebijeenkomst van de SCPA.

Bedankt allen

Wij bedanken heel Suriname voor de goede ontvangst van de Nationale Compliance Conferentie 2020! Speciale dank aan: dhr. Kenneth Amoksi, dhr. Micheal Keays, mw. Jennifer van Dijk-Silos, dhr. Harm Groot Kormelink, dhr. Roy Baidjnath Panday, dhr. Jim Bousaid, dhr. Eblein Frangie, dhr. Rafiek Sheoradjpanday, dhr. Montague Mcleod, dhr. Conrad Issa, Mw. Malty Dwarkasing, dhr. Joël Terzol, dhr. Ismael Kalaykhan, dhr. Wilgo Bilkerdijk, dhr. Daniël Bleeker, mw. Carmen Rasam, mw. Marion Cadogan, mw. Astrita Achaibersing, dhr. Winston Ramautarsing, dhr. Romario Mamatoe, dhr. Ashween Achaibersing, alle deelnemers en de volledige crew van CDS en jazzband Neo Souls.

‘We moeten niet lief voor elkaar blijven, zodat we de dingen kunnen aanpakken die daadwerkelijk het probleem van Suriname zijn; we moeten het facen!’ Quote Jennifer Van Dijk-Silos

ADVERTORIAL|TABTO Group NV