WE ZIJN ALLEMAAL OOIT AAN DE MACHT GEKOMEN, MAAR HET IS NIEMAND OOIT GELUKT

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Tijd voor nieuwe ontwikkelingsagenda

FOTO COLLECTIEF: Jennifer Simons, Anthony Caram, Armand Zunder & Wonnie Bhoedoe

 

De driedaagse conferentie van het algemeen Verbond van Vakcentrale in Suriname (AVVS) de Moederbond heeft in elk geval ervoor gezorgd dat voor zover het er wel of niet bestond, de bewustwording voor een nieuwe politieke ontwikkelingsvisie aangewakkerd.

”Wie ook praat, we zijn alleemaal al eens aan de macht gekomen en het is geen van ons allen gelukt te zorgen voor duurzame ontwikkeling, diversificatie van de economie en duurzame welvaart voor het hele volk. We kunnen over veel andere dingen met elkaar blijven vechten maar het fundamenteel vraagstuk van onze ontwikkeling moeten we samen oplossen”, (Jennifer Geerlings Simons ). Geen enkele spreker uitgezonderd en dat waren er in totaal 15, economen, belastingdeskundigen, vakbondsleiders, politici, directeuren van staatsbedrijven, bankdirecteuren, vrouwen organisaties, ondernemers en deskundigen uit verschillende ontwikkelingssectoren, kunnen zich terugvinden in het geven dat Suriname behoefte heeft in een nieuw ontwikkelingsmodel. Een model waaraan iedereen heeft samengewerkt, niet in de eerste plaats bedoeld is om politieke macht te vergarren maar om duurzame ontwikkeling tot stand te brengen.

Op de conferentie was er dan ook weinig ruimte voor de zo bekende beschuldigende vinger. Moederbond voorzitter Errol snijders heeft daar letterlijk en persoonlijk de vinger aan de pols gehouden en waar het nodig was ook ingegrepen. Minister Soewarto Mustadja van arbeid en assembleevoorzitter Jennifer Geerlings Simons vinden dat de regering eigenlijk het initiatief moet nemen voor het organiseren van dit soort conferenties. “In elk geval zal de regering goede nota nemen van wat er hier is gezegd”, zegt Moestadja. Simons die volgens Snijders goed heeft begrepen waar het om te doen ging op deze conferentie heft met haar bijdrage en aanwezigheid op de eerste dag van de conferentie een belangrijke aanzet gegeven om het streven voor een nieuwe politieke cultuur in Suriname gestalte te geven. “Nee ik wil geen enkel beleid van geen enkele regering verdedigen of bekritiseren, maar mijn land beschermen”, zegt Simons.

Centrale vraag
De assembleevoorzitter zegt dat er een centrale vraag of meerdere ingevuld dienen te worden. Waarom is het ons niet gelukt, wat hebben we allemaal verkeerd gedaan, wat moeten we anders doen en hoe gaan we het anders doen”, ?. Somt Simons op. De politica zegt dat wanneer problemen zich voor doen al snel wordt gekeken naar de actuele vraagstukken die voor de hand liggen. Maar als je de oorzaak van de geconstateerde problemen niet erkend zal er geen oplossing komen. In de eerste plaats heeft het huidig politiek economisch model nergens in de wereld geholpen. Het heeft het milieu aangetast, mensen zijn armer geworden, en een kleine groep mensen is rijk geworden zodat ze wereld kunnen regeren. Volgens Simons weten we in Suriname precies waar de schoen knelt, wat het probleem is en ook wat we zouden moeten doen. Wij zijn met het beetje mensen dat in Suriname woont, politieke partijen, organisaties jongeren, ouderen eigenlijk allemaal eens aan de macht gekomen. Wanneer we niet aan de macht zijn is het misschien nog makkelijker om te constateren wat er fout gaat en wat het probleem is. Vooral politiek zullen we anders met elkaar om moeten gaan. Zo een conferentie op dit niveau is daar een goed moment voor. Dan gaan we de oplossing formuleren en een gericht ontwikkelingsplan van maken en er samen als gemeenschap aan werken.

Transparantie
een belangrijke voorwaarde voor samenwerken en een nieuwe politieke ontwikkelingsvisie is volgens Simons transparantie en corruptiebestrijding. Hiervoor zal niet alleen een wet openbaarheid van bestuur en een anti corruptiewet in het leven geroepen moeten worden, maar zal er veel gedaan moeten worden in de preventieve sfeer. Op de conferentie zelf hebben andere inleiders zoals Monetair econoom Anthony Caram, Armand Zunder , Bankdirecteur Wonnie Bhoedoe en de Fiscaal econoom Roy Reiger op gewezen dat overheidsinstituten zoals het planbureau en andere controle organen vrijwel autonoom zouden moeten functioneren. Op de laatste dag heeft vooral Zunder het een schande genoemd dat het Planbureau niet meer als voorheen economische analyses maakt en betrouwbare cijfermatige prognoses en analyses maakt over de begrotingen van het eerstvolgend regeerjaar. Simons zegt dat die transparantie niet alleen zal moeten gelden voor binnen het overheidsgebeuren,, maar zeker ook voor de private sectoren die een zakelijke relatie onderhouden met de overheid. Het aanpakken van het overheidsapparaat is wat Simons betreft niet een hoofdprobleem, maar zal wel degelijk aangepakt moeten worden. “Er zijn in de nieuwe ontwikkelingsvisie belangrijke vraagstukken, zoals diversificatie, wat produceren we, het consumeren van onze eigen productie. Door dat te doen gaan we veel meer US-dollars besparen voor de import”, zegt Simons “Ik denk inderdaad dat wij een nieuwe manier nodig hebben om met elkaar om te gaan. Het is gevaarlijk om te denken dat alleen het beleid van een toevallige regering dit heeft veroorzaakt of het beleid van een bepaalde politieke constellatie goed is, anders ga je geen oplossingen vinden, Dus het is een fundamenteel vraagstuk en geen beleid beschermen.

 

WILFRED LEEUWIN