UITBAGGEREN SURINAMERIVIER START IN AUGUSTUS

UITBAGGEREN SURINAMERIVIER START IN AUGUSTUS

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De Surinamerivier zal nog dit jaar uitgebaggerd worden, en zoals het naar uitziet zal dit in de maand augustus moeten gebeuren. De voorbereiding van de inschrijvingsprocedure is bijna afgerond.
Het programma zal, inclusief de onderhoudsperiode, ongeveer vijf jaren duren waarbij maximaal tien keren per jaar zal worden gebaggerd. Elke keer zal 8 tot10 weken onafgebroken gewerkt worden. Er zijn 3 strekkingen in de vaargeul geïdentificeerd die uitgebaggerd moeten worden. In totaal gaat het om ongeveer 68 kilometer. De bedoeling is dat de vaargeul 90 meter breed en bij de laagwaterstand 5,5 meter diep zal moeten zijn. Momenteel is de diepte 4,5 meter bij laagwaterstand en op sommige plekken zelfs 4 meter. Dit maakt het onmogelijk voor grote containerschepen om de haven van Paramaribo aan te doen

UnitedNews meldt op gezag van diverse bronnen dat de regering in de maand juli een besluit neemt welke uitvoerder het werk gegund krijgt waarna de maand daarop het baggeren kan beginnen. De langste strekking bevindt zich voor de monding van de Surinamerivier. De andere twee locaties zijn nabij Braamspunt en Dijkveld.
Het baggeren is noodzakelijk om de scheepvaart weer naar een hoger niveau te tillen. De afgelopen tijd liepen gemiddeld 2 schepen per jaar vast vanwege de ondiepe vaargeul. In de periode 2016-2017 waren het er zelfs 7 vaartuigen.
Het gevolg is dat er kleinere schepen naar Suriname worden uitgezonden. Ook is er sprake van inefficiëntie omdat schepen niet volgeladen de rivier kunnen opvaren. Verder gaat er veel tijd verloren tijdens het wachten op de vloedstand om binnen te varen of te vertrekken. Het wordt als onverantwoord geacht om bij de laagwaterstand de Surinamerivier onder de huidige omstandigheden te bevaren.

Deze extra inspanningen en kosten worden verhaald op de goederen die het land binnekomen en dit brengt stijging van de winkelprijzen met zich mee. Wanneer de vaargeul wederom de gewenste diepte heeft is het de verwachting dat de handel en export weer zal aantrekken. De winkelprijzen zullen dan ook weer moeten dalen.

UNITEDNEWS