ADVOCAAT BOUTERSE VINDT KRIJGSRAAD ONBEVOEGD IN 8 DECEMBER STRAFPROCES

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De advocaat van Desi Bouterse, Irvin Kanhai vindt dat de krijgsraad op meerdere gronden onbevoegd is recht te spreken in het 8 december strafproces.

De krijgsraad heeft eerder op 27 december 2019 Bouterse bij verstek veroordeeld tot een celstraf van 20 jaar. Maandag heeft Bouterse tegenover de krijgsraad antwoord gegeven waarom hij in verzet is gegaan tegen het vonnis en heeft Kanhai enkele excepties opgeworpen waarin hij tot de conclusie kwam dat de krijgsraad verder onbevoegd is de zaak verder in behandeling te nemen. Volgens Kanhai is de dagvaarding waarmee Bouterse is opgeroepen aanwezig te zijn bij het strafproces nietig. Volgens de raadsman moest volgens het wetboek van strafvordering, artikel 365 zijn cliënt al binnen twee maanden nadat verzet is aangetekend, worden gedagvaard. Bouterse werd op 27 december 2019 wel gedagvaard, maar volgens Kanhai niet op de manier waarop het heeft moeten plaatsvinden.

Die dagvaarding was ondertekend door de persoon Manro Danning, die volgens Kanhai op dat moment geen auditeur militair was. Kanhai zegt dat de dagvaarding getekend moest worden door de eerdere auditeur militair in het strafproces Roy Elgin, die op dat moment nog de bevoegde auditeur militair was.

In Over heeft Kanhai de aanhang van Bouterse uitgelegd dat Danning die de dagvaarding heft getekend pas op 13 januari 2020 werd benoemd en Elgin ook op die datum officieel werd ontlast uit zijn functie. Kanhai verwijt de krijgsraad hiermee dat zijn cliënt Bouterse valselijk is gedagvaard, wat zoveel inhoud dat de krijgsraad door een onbevoegde handeling van de vervolging eveneens onbevoegd is de zaak verder in behandeling te nemen.

Een andere exceptie en verwijt die Kanhai maakte tegenover de krijgsraad is dat die bewust de aangepaste amnestiewet niet heeft toegepast in het strafproces. De krijgsraad had eerder aangegeven dat deze wet niet van toepassing was op het proces. Kanhai zegt dat de Krijgsraad daartoe niet bevoegd is. Het zou de gewone rechter moeten zijn die de amnestiewet zou moeten toetsen. Ook hier vindt de raadsman van Bouterse dat de Krijgsraad zich onbevoegd moet verklaren in het strafproces.

DENKFOUT
Bouterse zelf heeft als verklaring voor zijn afwezigheid de afgelopen jaren bij de behandeling van de rechtszaak, de krijgsraad voorgehouden dat hij een denkfout heeft gemaakt en ervan was uitgegaan dat hij niet aanwezig hoefde te zijn. Dit omdat hij al werd vertegenwoordigd door zijn raadsman Kanhai. De gewezen ex president en leider van de revolutie legde tegenover de krijgsraad enkele verklaringen af waarom hij in verzet is gegaan tegen het vonnis van 20 jaar. Volgens Bouterse is er veel meer gebeurd dat onderzocht moet worden rond de moorden van december 1982. De krijgsraad is hieraan voorbijgegaan vindt hij. Hij is onder andere ook in verzet gegaan tegen het verstekvonnis omdat de krijgsraad in het proces geen gebruik heeft gemaakt van tal van momenten, getuigenverklaringen en dossiers die hadden kunnen bijdragen om tot waarheidsvinding te komen. Bouterse gebruikte een puur revolutionair citaat van voormalige Cubaanse revolutionair Fidel Castro, toen hij tegenover de krijgsraad opmerkte er zeker van te zijn dat de geschiedenis hem zal vrijspreken van alle schuld.

UNITEDNEWS