ADVOCAAT KANHAI WIL OPHELDERING OVER INTREK POLITIE IN VERBEURD VERKLAARD PAND ACCOUNTANTSBUREAU ORION

Het door de kantonrechter verbeurd verklaard pand van het accountantskantoor Orion is sinds afgelopen donderdag in bezit genomen. De in bezitname geschied klaarblijkende door de politie en zal in het pand dat staat aan de Brokopondolaan een onderzoek unit van het korps politie worden ondergebracht.

Het pand is verbeurd verklaard in het vonnis dat is gewezen tegen ex gouvernor van de Centrale Bank van Suriname Robert van Trikt en Ashween Angnoe die, accountantspartners zijn. Volgens het vonnis van kantonrechter Maytrie Kuldiep Singh geldt de verbeurd verklaring als een verhaalmethode bij de schade die de staat heeft geleden bij transacties en opdrachten die Orion heeft uitgevoerd in opdracht van de centrale bank, in de periode dat van Trikt gouvernor is geweest.

Advocaat Irvin Kanhai die de raadsman is van van Trikt en Angnoe, zegt dat al vanaf donderdagavond gebleken is dat het pand is opengebroken. Hij heeft zijn cliënten geadviseerd aangifte te doen bij de politie. “Er zijn activiteiten daar gaande maar niemand laat weten in wiens opdracht. Er is beroep aangetekend tegen het vonnis en in strafzaken geldt dat mijn cliënten nu de status van verdachten hebben en er pas op de plaats gemaakt moet worden. Er kan niet zonder meer tot uitvoering van het vonnis worden overgegaan”, zegt Kanhai

De jurist heeft nu de Procureur generaal een brief gestuurd waarin om opheldering wordt gevraagd. Ik heb officiële stukken nodig van de P.G.

Als blijkt dat de in beslagname en de ontruiming in opdracht van het Openbaar Ministerie heeft plaatsgevonden zal ik een kortgeding aanhangig maken tegen haar waarin wordt gevraagd om correctie en schade herstel”, zegt de jurist.

Kanhai zegt dat er dossiers uit het gebouw worden weggedragen en andere spullen die het persoonlijk eigendom zijn van zijn cliënten. “Er zijn confidentiële dossiers van cliënten van Orion en die liggen nu gewoon op straat of ergens onbeheerd. Dit kan en mag niet gebeuren. De familie van die jongens had evengoed gebeld en gemeld kunnen worden om die persoonlijke spullen op te halen. Maar in elk geval vind ik dat hier de zaak recht getrokken moet worden en hersteld omdat het vonnis nu niet uitgevoerd kan worden totdat het Hof van Justitie het hoger beroep in behandeling heeft genomen en een uitspraak heeft gedaan”, zegt Kanhai.

Vernomen wordt dat toen bleek dat het pand werd ingenomen de beheerder ernaar toe is gegaan. Hij zou met politiegeweld zijn verwijderd van de plaatst. Kanhai zegt dat in elk geval er voertuigen zijn gesignaleerd met blauwe kentekens en politiemannen. “Als de politieleiding of de P.G opdracht hiervoor heeft gegeven weet ik niet”, zegt de jurist.

Een van de reden waarom beroep is aangetekend tegen het vonnis is dat verbeurd verklaarde panden en goederen, direct te maken moeten hebben met het delict of strafbaar feit waarvoor de verdachten zijn veroordeeld. Het pand van Orion bestaat al veel langer dan voordat er sprake was van enige betrokkenheid van het accountantsbureau bij de kwestie van de Centrale bank. Overigens is in het vonnis niet het adres van Orion aan de Brokopondolaan vermeld maar het woonadres van, van Trikt. De vraag is dan ook als nu met deze ‘vreemde handeling’ bij het gebouw aan de Brokopondolaan ook in beslagname zal plaatsvinden bij de woning van, van Trikt waar zijn gezin woonachtig is.

UNITEDNEWS

Facebook Comments Box