AGRARIERS EN VEEBOEREN VREZEN ONEERLIJKE CONCURRENTIE MET KOMST AGRO INDUSTRIEPARK

Agrariërs, maar meer nog melk – en veeboeren vrezen dat met de komst van een Agro industriepark van de Israëlisch LR –group, zij vrijwel volledig uit de lokale markt zullen worden gedrukt.

Volgens hen en ook VHP-parlementariër Mahinder Jogi. Hij heeft in de Nationale Assemblee minister Parmanand Sewdien om duidelijkheid gevraagd. Jogi die achter de mening van de boeren staat zegt dat hij niet voor de begroting van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij LVV zal stemmen wanneer de staat een leningsinvestering doet waarbij de lokale sector het produceren moeilijk tot onmogelijk wordt gemaakt. Op de begroting van het ministerie is voor het opzetten van het agro industriepark een bedrag opgenomen van meer dan SRD 260 miljoen.

“We kunnen onmogelijk een nieuwe melkcentrale en een nieuw pluimveebedrijf opzetten voor buitenlandse producenten om op de lokale markt te komen terwijl we onze eigen melkcentrale hebben en onze pluimveeboeren nog nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden”, zegt Jogi.

Hij wijst er op dat lokaal geproduceerde kip haast onbetaalbaar is geworden. Jogi vindt dat de boeren het al moeilijk genoeg hebben om aan middelen te komen om normaal te produceren. De VHP-parlementariër vindt dat als de lening toch genomen moet worden eerst moet worden gekeken naar het belang van de lokale sector. “Hun belang is veel groter. Ik vind dat met het industriepark de regering andere producten moet gaan produceren die voor de export bestemd zijn. Waarom trekken we de deskundigen van LR niet aan om onze eigen mensen te trainen hoe hun productie te verhogen terwijl er hier ook een kennisinstituut kan worden opgezet”, zegt Jogi. Als het aan hem ligt moet een groot deel van de lening de boeren toe komen, zodat zij zelf investeringen kunnen doen om de eigen productie te verbeteren en te verhogen. Jogi vraagt zich overigens ook af wat de rol is van minister Sewdien bij het opzetten van het industriepark. Voordat hij minister werd heeft hij volgens Jogi als consultant bij het parlement het project gepresenteerd en aanbevolen. De bewindsman zal in de eerste ronde van de begrotingsbehandeling volgens week aan het woord komen.

Ook voorzitter Jason Bakker van de melkboeren is van mening dat met het park de lokale productie niet mag worden beconcurreerd. Volgens hem is hier sprake van een slechte communicatie naar de lokale sectoren toe als het gaat om wat de regering voor heeft met het industriepark. “In elk geval zijn wij geen voorstaander van dat mega projecten worden opgezet uit staatsmiddelen om producten te produceren die hier al worden geproduceerd”. Zegt Bakker. De melk en pluimveeboeren hebben eerder een memo opgesteld met voorstellen over hoe het industriepark zou moeten functioneren in relatie naar de sectoren. Die zijn volgens bakker wel meegenomen door het ministerie maar is verdere communicatie uitgebleven. Ook de Vereniging van Agrariërs en Exporteurs in Suriname heeft zich negatief uitgelaten over de doelen van het industriepark.

Voor de opzet van het industriepark heeft een ondernemer de opdracht gekregen om een groot areaal land bloot te leggen te Dirkshoop. De ’s Landboerderij zal eveneens worden gebruikt om gewassen te telen, terwijl te Saramacca eveneens een productie-unit zal worden opgezet.

UNITEDNEWS

 

 

Facebook Comments Box