BEERPUT NDP-REGIME OP OPENBARE WERKEN BLOOTGELEGD/ PG WEER INGESCHAKELD

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken kan (OW) zich niet voorstellen dat onder het NDP-regime er ongestoord enorm veel misstanden hebben plaatsgevonden. Hij stuurt drie dossiers, die naar corruptie rieken, door naar de Procureur-generaal voor onderzoek.

Nog een aantal zaken zijn in onderzoek bij de CLAD, en indien de conclusie is dat er ook in dezer gevallen aanwijzingen van corruptie zijn, zullen ook deze dossiers doorgestuurd worden naar de pg.

Tegelijkertijd tikt hij de ambtelijke top van het ministerie op de vingers, omdat zij de wantoestanden hebben toegestaan, dan wel de ministers niet waarschuwden dat er in strijd met wettelijke bepalingen wordt gehandeld. Op de leidinggevenden, die hebben meegewerkt aan de wandaden, doet de minister een beroep om de eer aan zichzelf te houden.

Indien uit het onderzoek van de pg en CLAD zou blijken dat deze personen verwijtbaar zijn, zullen er alsnog maatregelen volgen. Het zou hen volgens Nurmohamed goed doen om uit zichzelf hun functie neer te leggen.

Het eerste onderzoek dat naar de pg gaat handelt over de verdeling van bussen die door het ministerie zijn aangekocht. Het gaat om 50 bussen waarvan een deel waarschijnlijk bij de verkeerde personen en instantie terecht zijn gekomen, en wel niet conform de geldende procedures. “En niemand vertelt me dat, maar op het veld moet ik plotseling horen dat in het bos er bussen zijn. De bussen zijn wel door OW gekocht, maar niemand vertelt me dat ding”, slingert de OW-minister naar het hoofd van de leiding op het ministerie. “Ik heb een deel teruggevonden, maar ik heb niet alles kunnen vinden. Het zijn wel bussen die door de Staat zijn gekocht en verdeeld, naar mijn bescheiden mening, niet altijd op een correcte manier”, zegt Nurmohamed.

Het tweede onderzoek betreft de aantrekking van meer dan 1500 ambtenaren op het ministerie. Hij blijkt dat er in strijd met de personeelswet en wervingsprocedures op het ministerie is gehandeld. Een groot deel van deze nieuwe ambtenaren hebben nooit gesolliciteerd, maar zijn via het Kabinet van de President in dienst genomen. De missives rammelen van alle kanten. “Wat we de pg gaan vragen is om onderzoek in te stellen naar hoe het komt dat missives en beschikkingen zoveel onvolkomenheden hebben. Hoe het komt dat dit alles achter de rug van Openbare Werken heeft plaatsgevonden. Hoe het komt dat op het kabinet van een president dit soort dingen uitgedeeld mochten worden”, zegt Nurmohamed. “Ik heb die ambtenaren ook gevraagd: vertel me eerlijk wie je dat heeft gegeven. Hoe kan het dat een gewezen parlementariër of dc je een beschikking in handen geeft op straat. Ik vraag de pg om al deze mensen te interviewen. We willen de waarheid weten. We willen weten: hoe komt het dat die 1500 beschikkingen niet vanuit het ministerie van Openbare Werken, waar het behoort te worden afgegeven, zijn afgegeven?”

Het derde onderzoek dat op het bord van de pg wordt gelegd heeft te maken met voorzieningen voor ex-ministers.

Volgens de wet hebben ex-ministers gedurende 6 maanden na hun aftreden nog recht op voorzieningen van een minister, waaronder dienstwagens, lijfwachten en andere tegemoetkomingen. Het blijkt echter dat sommige ministers na jaren nog steeds over die faciliteiten beschikken, en wel op kosten van de staat.

Dit vindt Nurmohamed ongehoord. Ook wat dit betreft tikt hij de ambtelijke top op het ministerie op de vingers. Zij zouden volgens hem dit moeten hebben afgehandeld met de gewezen ambtsdragers. “Die mensen zijn nooit aangeschreven. Wat hebben de gewezen ministers gedaan die hier zaten. Het was hun taak ook om een beetje op te letten. Ze kennen de wet. Die voorzieningen moeten na 6 maanden ingeleverd worden. Maar er zijn sommige ministers die al 2-3 jaar geen minister zijn, maar de wet interesseert ze niet. Ze hebben niet naar OW gebeld van: luister, die 6 maanden zijn voorbij, et cetera. Ik heb één lijn getrokken voor alle ministers. Of het nou 10 jaar terug is of 5 jaar terug is of 1 jaar terug is, allemaal”, aldus een boze minister Nurmohamed over de beerput die hij is komen aantreffen op het ministerie.

In onderzoek bij de CLAD is onder andere de besteding van middelen op het ministerie. Volgens Nurmohamed heeft hij sinds zijn aantreden tienduizenden per maand kunnen besparen door slechts controle te laten uitvoeren op betalingen. Het vermoeden is dat slechte controle ervoor heeft gezorgd dat de staat voor miljoenen is opgelicht de afgelopen jaren. Onduidelijkheden zijn met name ontdekt bij de dienst Vuilophaal. Ook de bestedingen bij grote projecten worden onder een vergrootglas gelegd.

UNITEDNEWS