COLUMN: HOE TE WINNEN TIJDENS EN NA COVID-19 ?

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Dit is deel 1 van een serie van 12 artikelen waarin Jean-Pierre Polanen – docent Management en Leiderschap aan de Universiteit van Miskolc in Hongarije, en Management Consultant– elke week tips geeft hoe succesvol te blijven in het post-COVID tijperk. Hij deelt praktische kennis en ervaringen , opgedaan tijdens zijn 30-jarige internationale (Nederland, Japan, Zwitserland, Peru, Caribbean, Frankrijk, Hongarije) carrière als expat manager (engineering, productie, inkoop, fabrieksdirecteur) in de olie-, chemie – en voedingsmiddelen industrie.

Door zijn jaren in het Caraibisch gebied en Peru heeft hij een goed begrip van de uitdagingen in de regio.

Deze week bespreekt hij het adequaat (her)formuleren en (her) communiceren van Visie, Doelstellingen, Normen&Waarden:

Wat is in 2021 meer dan ooit tevoren een belangrijke strategische taak voor de succesvolle leider of manager van een team, bedrijf, organisatie of land ? Dat is te verduidelijken hoe de gewenste toekomst – de Visie – eruit zal zien, te beschrijven hoe men daar komt – de Doelstellingen en tenslotte ook de te volgen Normen&Waarden te benadrukken. Als deze drie duidelijk en in harmonie met elkaar worden geformuleerd kan men veel verwarring en discussie rondom het Wat, Hoe en Waarom van de organisatie voorkomen. In het nieuwe COVID tijdperk is er zoveel veranderd dat elk bedrijf of elke organisatie er goed aan doet deze exercitie te herhalen!

Laten we deze drie aspecten van een organisatie nu één voor één nader bekijken :

  1. Hoe ziet een goede Visie eruit? Deze beschrijft de aspiraties voor de lange termijn en moet zinvol, ambitieus en inspirerend zijn, om medewerkers of burgers te motiveren. Daarom integreert men in de Visie vaak waarden en idealen, die leden van de organisatie aanspreken en energie geven. Een voorbeeld van een bedrijfsvisie is die van de voedingsmiddelen gigant Nestlé, waarvoor ik 23 jaar heb gewerkt:

“Een leidend, concurrerend bedrijf zijn op het gebied van voeding, gezondheid en welzijn dat waarde creëert voor aandeelhouders door een geprefereerd, verantwoordelijk bedrijf, geprefereerde werkgever en geprefereerde leverancier te zijn die geprefereerde producten verkoopt.

Een voorbeeld van een visie van een stadsbestuur is dat van Kansas, USA:

„Onze lokale overheid zal landelijk bekend staan om haar transformerende inspanningen, die Kansas City de bij uitstek diverse en duurzame gemeenschap maken voor mensen om te wonen, werken en spelen als gevolg van haar veiligheid; levendige buurten; zakelijke, educatieve en culturele mogelijkheden; verbondenheid; en vitaliteit. “

In het geval van een visie voor een land wordt het nog complexer omdat een holistische Visie geformuleerd moet worden. Een beperkte Visie met een focus op bijvoorbeeld economische groei alleen, kan verwaarlozing van andere aspecten, zoals geluk, respect en gelijkheid ten gevolg hebben. Een voorbeeld van een holistische visie voor een land is die van Bhutan. Zij hanteren het concept van Bruto Nationaal Geluk ( Engels: Gross National Happiness GNH). Dit is een visie en eveneens een methode om economische en morele vooruitgang te meten:

“De “vier pijlers” van GNH zijn goed bestuur, duurzame ontwikkeling, behoud en bevordering van cultuur, en milieubehoud.

Deze pijlers vormen de basis voor het geluk dat zich manifesteert in de negen domeinen van GNH: psychologisch welzijn, levensstandaard, goed bestuur, gezondheid, vitaliteit van de gemeenschap, culturele diversiteit, tijdsbesteding en ecologische veerkracht.”

Is post COVID de huidige Visie of zelfs het business-model van uw bedrijf of organisatie nog relevant ?

2.Hoe formuleer je doelstellingen?

Doelstellingen zijn vaak voor een kortere termijn dan de visie, vaak 1 tot 5 jaar, maar ook langere periodes zijn mogelijk. Sommige organisaties formuleren doelen voor 10 jaar of zelfs 50. Deze kunnen tussentijds bijgesteld worden, maar lange termijn planning stimuleert strategisch denken.

Als men aan de Visie gerelateerde strategische doelen formuleert, wordt soms het MAGIE concept gebruikt. MAGIE is een acroniem voor doelen die: Meetbaar, Acceptabel, Gecommuniceerd, Inspirerend en Engagerend zijn.

Een ander bekend concept voor het definieren van meer tactische doelstellingen is het SMART concept : SMART staat voor doelen die:

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn.

Ik heb vaak ervaren dat door vage doelen zo te herformuleren, werknemers beter presteren en de kans groter is dat doelen gerealiseerd worden. Eveneens belangrijk is om -vooral binnen grotere organisaties- alle sub-doelstellingen van verschillende afdelingen en teams op elkaar af te stemmen, om onnodige interne conflicten en interne concurrentie te vermijden. Een vraag om als manager/leider te stellen: zijn uw huidige doelen in het COVID tijdperk nog MAGIE en SMART?

  1. Waarom zijn Normen&Waarden van cruciaal belang voor succes ?

In toenemende mate formuleren organisaties ook separaat Normen&Waarden, omdat die misschien niet expliciet genoeg zijn verwoord in hun Visie of Doelstellingen. Ook deze geven namelijk richting en zin aan de organisatie en bepalen de cultuur. En een sterke cultuur is de basis voor duurzaam succes. Dit zijn bijvoorbeeld de kernwaarden van Nestlé: “volledige naleving van de wet, eerlijkheid, rechtvaardig zaken doen, integriteit en respect (voor medewerkers, klanten, milieu etc) “.

In het geval van onze andere twee voorbeelden, de stad Kansas City en het land Bhutan, zijn diverse Normen&Waarden reeds redelijk geintegreerd in hun Visie.

Zijn uw kernwaarden in het COVID tijdperk of vanwege andere ecologische veranderingen nog relevant of moeten die misschien herzien worden ?

Ter afsluiting: net zo belangrijk als de resulterende Visie, Doelstellingen en Normen&Waarden, is het proces om deze tot stand te brengen.

De leider of manager dient hier genoeg mensen en groeperingen bij te betrekken, van binnen en liefst ook buiten de organisatie zodat de uiteindelijke resultaten veel invalshoeken vertegenwoordigen en een breed draagvlak hebben. Meer mensen, meer ideeen !

Eenmaal geformuleerd, is de regelmatige communicatie van Visie, Doelstellingen en Normen&Waarden een potentiële succesfactor. Het op de juiste manier (visueel, emotioneel, frequent) communiceren biedt een fantastische mogelijkheid om werknemers of burgers continue te inspireren, te motiveren en richting te geven. Ook hiervan heb ik inspirerende, visuele voorbeelden ervaren en gebruikt binnen Nestlé. Maar meer nog dan attractieve brochures of posters, is het goede voorbeeld van de leiders of managers -walk the talk- van enorm belang.

Hiermee maken wij een goede verbinding met het onderwerp van de volgende week:

Deel 2: Communiceren als Leider en Manager.

Ingezonden|Jean-Pierre Polanen