COVID-19 MAATREGELEN AANGESCHERPT!

De corona transmissiecijfers zijn gedurende de afgelopen tijd gestegen: dagelijks zijn er meer dan 10 positieve gevallen en de R is thans 1.4. De verontrustende resultaten van de sequencing zijn inmiddels ontvangen uit Nederland. Bij 67% van de 72 opgestuurde monsters werd de P2 variant vastgesteld, dit is de Braziliaanse variant die al langer in ons land circuleert.

Wij moeten ons als land ernstig zorgen maken over deze intrede van variants of concern die zich 2 ½ maal zo snel verspreiden en een ernstig ziektebeeld kunnen veroorzaken.

Een helder voorbeeld is de thans heersende gezondheidssituatie op Curaçao. Deze ernstige situatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de Britse variant die in 64% van de monsters ter plekke wordt vastgesteld.

Wij moeten het niet zover laten komen omdat onze gezondheidszorgfaciliteiten die al met bekende problemen kampen, een snel toenemende COVID-zorgbehoefte niet aan zullen kunnen.   

Het OMT beveelt ook stringent aan dat de uitgevoerde vaccinatiecampagne gebaseerd is op de juiste targets om ernstige morbiditeit en mortaliteit in de bekende kwetsbare groepen te voorkomen. Deze vaccinatiecampagne wordt daarom dringend geëvalueerd.

Vanaf donderdag 8 april 2021 tot en met woensdag 21 april 2021 gelden de volgende maatregelen:

De algemene maatregelen blijven van kracht;

 1. Het dragen van mond en neus bedekking buiten het eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimten (dit geldt niet voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar)
 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand altijd in acht.
 3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer.

Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan. 

Maatregel 1

Het uitgaansverbod is vanaf donderdag 8 april 2021 tot en met woensdag 21 april 2021 ingesteld van;

 • Maandag tot en met vrijdag van 20:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.
 • Zaterdag en zondag van 18:00 uur in de avond tot 05:00 in de ochtend.

Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen;

Maatregel 2

Geen samenscholing van groepen groter dan tien (10) personen. Dit geldt niet voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een protocol is. Het is verboden feesten, met inbegrip van huisfeesten, te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend. Deze zijn potentiële mass spreading events (hiervoor mag onder geen beding toestemming/ontheffing gegeven worden door de autoriteiten!) Illegale feesten zullen aanzienlijk beboet worden.

Maatregel 3

Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien en voor zover niet meer vijftig (50) personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn (indien de ruimte de anderhalve meter afstand toelaat). Dit met inachtneming van de COVID19 maatregelen.

Maatregel 4

Sporten (dus met inbegrip van individuele sportactiviteiten en contactsporten) zijn toegestaan onder strikte naleving van de geldende protocollen.

Maatregel 5

Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer.

Maatregel 6

In de periode van donderdag 8 april 2021 tot en met woensdag 21 april 2021 gelden voor publiekelijk toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, het volgende:

De navolgende sectoren zijn gesloten voor het publiek

 1. nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;
 2. bordelen;
 3. bars;

De navolgende sectoren zijn open voor het publiek

 1. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten.
  • Afhaal of bezorging; van maandag tot vrijdag is afhalen mogelijk tot 19:00 uur en levering tot 23:00 uur. Zaterdag en zondag is afhalen mogelijk tot 17:00 uur en levering tot 23:00 uur
  • Indoor Dining; van maandag tot vrijdag mogelijk tot 19:00 uur en zaterdag en zondag mogelijk tot 17:00 Met dien verstande dat de daartoe bestemde ruimte goed geventileerd zijn. Dit steeds onder strikte naleving van de geldende protocollen.
 2. casino’s;
 3. gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;
 4. kansspelkantoren;
 5. recreatieoorden;
 6. sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden;
 7. kappers, kapsalons, schoonheidssalons en barbershops.

Maatregel 7

De bewaking van onze gesloten landsgrenzen wordt opgevoerd aangezien verdere import van COVID19 varianten, een reëel gevaar vormt. Uiteraard zullen slechts repatrianten met quarantainemaatregelen worden toegelaten.

De grens via de lucht is dus uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits:

 1. Wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
 2. Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.

Maatregel 8

Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen.

Maatregel 9

Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden.

Maatregel 10

Overheidskantoren zijn in de periode van donderdag 8 april 2021 tot en met woensdag 21 april 2021 opengesteld op basis van minimale bezetting. Personeel moet, voor zover mogelijk, van huis uit werken en via zoom of andere media vergaderen/overleggen. Dat geldt ook voor de hoge colleges van Staat (Regering, DNA). Dit geldt niet voor essentiële diensten van de overheid.

Maatregel 11

Het toezicht op de naleving van de mondkapjes plicht op de werkplek (kantoren, bedrijfsruimten, ziekenhuizen etc.) wordt opgevoerd door mensen aan te wijzen die hierop letten en optreden.

Maatregel 12

Het is eenieder, verboden om alcohol te gebruiken in het openbaar. Dit n.a.v. de statistieken waarbij diverse besmettingen hebben plaatsgevonden bij personen die zich hebben opgehouden bij supermarkten. M.n. het alcoholgebruik en het onnodig ophouden in de nabijheid van winkels en supermarkten is per heden verboden en er zal hiertegen worden opgetreden.

Maatregel 13

Er mogen per gezin slechts 2 (twee) personen toegelaten worden tot supermarkten en andere handelszaken. De verantwoordelijkheid en controle hiervan zal geschieden door de handelszaken.

Maatregel 14

Markten mogen open onder naleving van de geldende protocollen en strak toezicht van de marktmeesters, milieu- en arbeidsinspectie.

Maatregel 15

Alle winkels, handelszaken en overige publieke plekken dienen van maandag tot en met vrijdag uiterlijk 19.00 uur en op zaterdag en zondag uiterlijk 17.00 uur, hun deuren te sluiten voor het publiek.

Vermeldenswaard zijn de volgende besluiten:

 1. De handhaving zal intensiever zijn gedurende de komende periode.
 2. Het gebruik van alcohol in het openbaar is per zaterdag 23 januari 2021 verboden.
 3. Het onnodig en zonder reden ophouden in groepsverband voor een winkel is verboden.
 4. Het onderwijsproces zal tot nader order ongewijzigd worden voortgezet.

PERSBERICHT|CDS

Facebook Comments Box