DEFINITIEF AFREKENEN MET MACHTSTRUCTUREN VANAF 1975  

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Ageren, straatacties en de een na de andere lezing of discussie houden over het ondemocratisch overheidsgedrag, zijn brandjes blussers. “Als je een incorrecte diagnose maakt van een ziekte, zullen alle geneesmiddelen zich slechts beperken tot symptoombestrijding. Tijdens de bestrijding zal de ziekte sluimerend voortwoekeren en soms zelf tot felle uitbarstingen komen’, zegt psycholoog en politiek analyticus, Roy Bhikharie.

Volgens hem kan de oorzaak van het constante ondemocratisch handelen, dat vooral niet van vandaag is en niet slechts aan de huidige regering kan worden toegeschreven, de belangrijkste les zijn in de politieke geschiedenis van Suriname vanaf 1975.

Het probleem
Bhikharie die afgelopen dinsdag gastspreker was op de maandelijkse bijeenkomst van Kennis Kring in het Lallarookh gebouw gebruikt een recent gedane uitspraak door NDP-parlementariër André Misiekaba tijdens een massameting, om aan te geven wat het probleem is. Misiekaba zou op de massabijeenkomst hebben gezegd, met woorden van gelijke strekking, ‘Na wi abi na makti en dan wi e du sang wi wani, leki die den bin abi na Makti, den bin du san den wani’.

Volgens Bhikharie heeft Misiekaba heel treffend het probleem van de Surinaamse politiek en het constante ondemocratisch handelen van de overheid verwoord. “Zijn uitspraak is typerend voor de geschiedenis van Suriname sinds 1975, vanuit politiek bestuurlijk oogpunt bekeken”, zegt de analyticus. Bhikharie wijst er meteen op dat deze verkeerde denkwijze totaal niets met democratie te maken heeft, sterker nog het is volledig in strijd met de grondwet. “Democratie is namelijk geen macht van de meerderheid over de minderheid, maar de macht gegeven aan de meerderheid om de belangen van zowel meerderheid als minderheid te dienen. Wij leven in een democratische rechtstaat en de definitie daarvan is dat de overheid bij de uitoefening van haar macht verplicht is zich te houden aan wet en recht. Machtsmisbruik en willekeur zijn wettelijk verboden, terwijl het gelijk beginsel zou moeten zegevieren, zoals artikel 54 van de grondwet, de leden c tot en met f dat aangeven”. De spreekbeurt van Bhikharie was aanvankelijk bedoeld om antwoord te geven op de vraag hoe het mogelijk is geweest om de gewijzigde wet op de staatschuld tot stand te brengen, ondanks alle verzet hiertegen.

Nadat eerder voorzitter Antony Wong van de Algemene Aannemers Vereniging zijn licht hierover had laten schijnen, kreeg de discussieavond na de presentatie van Bhikharie een andere wending, met als conclusie dat het bestuurssysteem van Suriname vergeleken wordt met een geciviliseerde vorm van slavernij of her-kolonisatie door eigen politici en tegenwoordig met maffiapraktijken.

De conclusie  van het goed opgekomen publiek, samen met inleiders, en panelleden, was dan ook eensluidend, :  Definitief afrekenen met politieke machtsstructuren van vanaf of zelf voor 1975. De optie vanuit het publiek dat Suriname het zal moeten hebben van nieuwe politieke partijen werd met applaus verwelkomd, hoewel een enkeling zich afvraagt als die ook al niet bezoedelt zijn.

Gepolitiseerd bestuurssysteem
Over wat van het bestuurssysteem is geworden zegt Bhikharie dat dit inhoud dat toezichthoudende functies en autoriteiten worden gepolitiseerd, zodat controlemechanismen niet goed kunnen functioneren, terwijl vrij spel wordt verleend aan het partijkartel om naar eigen goeddunken te kunnen handelen. Een voorbeeld hiervan is dat recent president Desi Bouterse bekendmaakte dat hij zou interveniëren op de valutamarkt met USD 40 miljoen, tegen een relatief lagere koers via enkele cambio’s naar eigen keus, maar waarvan de herkomst van het geld niet kan worden verklaard door de Centrale Bank van Suriname. , noch door de Surinaamse Bankiers Vereniging. “Dus desavouering van een monetaire autoriteit die volledig verantwoordelijk is voor het garanderen van de interne en externe stabiliteit van ons financieel systeem, alsook van het internationale en nationaal betalingsverkeer”, merkt Bhikharie op.

UNITEDNEWS