DEVALUATIE SRD ZAL DESASTREUZE GEVOLGEN HEBBEN

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Devaluatie van de Surinaamse Dollar (SRD) hangt in de lucht.

De slechte internationale ratings van Suriname, hoge schuldenlast, verlaagde verdiencapaciteit en andere negatieve economische indicatoren leggen druk op de officiële wisselkoers van SRD 7,5 voor de Amerikaanse dollar. Deze wisselkoers is vrijwel nergens in Suriname meer gangbaar. De onrealistische wisselkoers wordt alleen binnen de overheid gebruikt om de schuldenlast kunstmatig lager te houden dan wat deze reëel is. Indien de gangbare wisselkoers van SRD 15 gehanteerd wordt zal de buitenlandse schuld, uitgedrukt in SRD, verdubbeld worden.

Devaluatie van de Surinaamse dollar zal zo goed als zeker van invloed zijn op de capaciteit van Suriname om haar schulden af te lossen op onder andere de internationale kapitaalmarkt. Dit heeft de staat Suriname ook kenbaar gemaakt aan de bondholders van de Staatsobligaties. Aan de aandeelhouders is medegedeeld dat elke significante verandering in de waarde van de SRD of de valuta van de belangrijkste handelspartners van Suriname, ten opzichte van de Amerikaanse dollar of andere belangrijke valuta’s, een nadelige invloed zal hebben op de Surinaamse economie en haar financiële omstandigheden. “De SRD is in waarde gedaald van SRD 3,35 per Amerikaanse dollar in oktober 2015 tot SRD 7,42 per Amerikaanse dollar op 31 december 2016 en verder tot SRD 7,52 per Amerikaanse dollar op 31 december 2018. Eind mei 2020 was de spotkoers van SRD: US $ SRD 15,00 per US-dollar”, staat in de informatie verstrekt via consultant Oppenheimer.

Volgens de staat Suriname wordt de waarde van de SRD beïnvloed door verschillende factoren waarop Suriname geen controle heeft. “Hoewel het valutaregime in Suriname sinds 2015 fundamenteel is veranderd, kunnen externe economische of politieke factoren of binnenlandse politieke, economische of vertrouwensbeïnvloedende gebeurtenissen de volatiliteit van de wisselkoersen of waardeverminderingen veroorzaken.”

Het risico bestaat dat devaluatie van de SRD kan leiden tot grotere fiscale onevenwichtigheden of uitstroom van kapitaal uit Suriname, die een nadelig effect kunnen hebben op de Surinaamse economie.

UNITEDNEWS