“DIENSTREIS GHANA LIJKT WEL SNOEPREISJE”

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De missie die vicepresident Ashwin Adhin de vorige maand naar Ghana ondernam maakt niet op iedereen indruk. Adhin was op bezoek bij de Ashanti-koning Otumfuo Osei Tutu II, maar het nut daarvan wordt niet ingezien door oppositieparlementariër Edward Belfort (ABOP).

Tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling, in De Nationale Assemblee (DNA) stelde hij vragen over de bereikte resultaten afgezet tegenover de reiskosten. De delegatie van Adhin huurde, speciaal voor de reis naar Ghana, een private jet in wat volgens Belfort, onder de huidige economische omstandigheden, een verspilling van staatsmiddelen is. Het is aan de regering om het tegendeel te bewijzen.

Belfort vraagt zich ook af waarom de vicepresident geen vertegenwoordigers van het traditioneel gezag van de marrons meenam naar Afrika, terwijl Tutu II tijdens zijn bezoek aan Suriname ruim aandacht besteedde aan de tribale gemeenschappen van Suriname.
Hij laat zich overigens kritisch uit over de bijdrage van het koninklijk huis van Tutu II aan de slavernij in Suriname. “Toen die koning van de Ashanti de tot slaaf gemaakten vanuit Ghana naar hier heeft doen deporteren, naar Suriname kwam had u wel de traditionele gezagdragers uitgenodigd”, zegt de ABOP-parlementariër die eerder praat over een snoepreis dan een werkbezoek. “U gaat op een snoepreisje, maar u neemt de mensen die betrokken zijn in het heel slavengebeuren, die geleden hebben onder het slavenbestaan niet mee. U gaat nu naar die slavendrijvers, maar neemt de betrokkenen niet mee.”

Adhin zal zowel een financieel verslag als de binnengehaalde voordelen van zijn reis naar Afrika moeten overleggen aan het parlement.
In de delegatie waren onder andere Financiënminister Gillmore Hoefdraad en Andre Misiekaba, fractieleider van de regeringspartij NDP in het parlement, opgenomen. De vicepresident zegt de opgevraagde informatie ter beschikking te zullen stellen van het parlement. In zijn volgende spreekbeurt zal hij ingaan op het commentaar van Belfort.

UNITEDNEWS