DISCUSSIE KENNISKRING: ‘GOEDE BELEIDSPERSPECTIEVEN ALLEEN ZONDER HUIDIGE REGEERDERS’

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

foto: Voorzitter van politieke partij PRO, Gerold Sewcharan

Goede beleidsperspectieven na de verkiezingen van 25 mei kunnen alleen geschapen worden als de democratie en rechtsstaat in Suriname worden verstevigd. Dat zal volgens de voorzitter van politieke partij PRO, Gerold Sewcharan, alleen kunnen indien de huidige regerende partijen uit het machtscentrum worden verdreven.

“Zij hebben namelijk lak aan democratie en rechtsstaat”, constateerde de partijleider op de jongste discussieavond van Kenniskring Suriname in het Lalla Rookhgebouw. Hij voegt eraan toe dat Surinamers in een schijndemocratie en -rechtsstaat leven. Ook de vertegenwoordigers van Abop en DA’91 zijn van oordeel dat de ontwikkeling van Suriname alleen op een hoger plan kan worden gebracht als andere bestuurders dan die van de huidige coalitie aan de macht komen.

Aangevoerd werd dat om de economie te versterken de nationale productie moet worden opgevoerd, terwijl instituten versterkt, onderwijs en gezondheidszorg verbeterd alsook samenwerking met het buitenland om grensoverschrijdende criminaliteit te helpen bestrijden verbeterd dient te worden. Volgens DA’91-voorzitter Angelic del Castilho zal het moreel-ethisch fundament van het land hersteld moeten worden. Ze pleitte voor een nationale commissie Herstel Morele Waarden en introductie van een nationaal integriteitsplan. Zaken zoals de grensdisputen met buurlanden en het evalueren van het raamverdrag met Nederland moeten, aldus de DA’91-voorzitter ook aangepakt worden. Abop-vertegenwoordiger tevens assembleelid Edward Belfort gaf aan dat zijn partij voorstander is van wederoprichting van Bruynzeel Houtmaatschappij. Dit bedrijf zal ingezet moeten om het huisvestingsvraagstuk te helpen oplossen door het produceren van bouwpakketten die op termijn ook geëxporteerd kunnen worden. Hij pleitte er ook voor dat burgers voortaan invoerrechtenvrij zelf hun auto importeren omdat zij door autohandelaren op onacceptabele wijze worden uitgebuit.

Volgens Sewcharan wordt de democratie door enkele personen op subtiele manier om zeep geholpen. Ook de rechtsstaat wordt door de huidige politieke machthebbers teniet gedaan. Sewcharan noemde een aantal zaken en schandalen op die de rechtsstaat en de democratie in het land aantasten. “En wij laten dat gebeuren”, stelde de politicus. Hij betoogde dat Suriname een voor meervoudige moord veroordeelde president heeft wiens zoon in de VS een gevangenisstraf uitzit wegens ernstige misdrijven en een minister van Financiën die lening na lening sluit alsof zijn leven ervan afhangt. Verder een ex-governor van de Centrale Bank van Suriname die aangeklaagd is voor het plegen van ambtsmisdrijven.

Het parlement is volgens Sewcharan een werkarm tevens verlengstuk van de regering en met de wijziging van de Kiesregeling door de regering kunnen burgers hun grondrecht op politieke vrijheid niet optimaal beleven.

“Onze democratie, onze waardigheid, wordt voortdurend te schande gezet”, stelde de PRO-voorzitter. Hij hekelde ook de wijze waarop de rechterlijke macht wordt geïntimideerd en belachelijk gemaakt door de regering en haar aanhangers. “Wie moedwillig het vertrouwen in rechters ondermijnt, zet de bijl aan de wortel van de rechtsstaat”, aldus Sewcharan.

UNITEDNEWS