GUYANA GAAT MEER PROFITEREN VAN OLIE

De regering geeft ontwerpmodel-overeenkomsten over aardolie vrij, voor openbare raadpleging, voordat ze definitief worden.

De regering heeft dinsdag de ontwerpmodel-overeenkomsten inzake aardolie vrijgegeven waarin meer voordelen voor Guyana worden geschetst; een verhoging van de royalty’s van twee naar tien procent, een vennootschapsbelasting van tien procent en een maximum van 65 procent voor de kosten van aardolie.De overeenkomsten ondergaan nu een raadplegingsperiode van 14 dagen, voordat zij definitief worden vastgesteld. Tijdens dit proces kan het publiek hun feedback over de ontwerpen sturen naar de minister van Natuurlijke Hulpbronnen op licensinground2022@petroleum.gov.gy met een kopie van het permanent secretariaat op jmckenzie@nre.gov.gy.

De overeenkomsten bevatten ook betere bepalingen voor de ondertekeningspremie, de voorwaarden voor afstand, activiteiten in verband met het verlaten van het blok en een verhoging van de opleidingsvergoeding. De nieuwe overeenkomsten hebben betrekking op fiscale en andere voorwaarden waaronder de regering zal tekenen voor aannemers die blokken toegewezen krijgen, die door Guyana geveild zullen worden. Guyana veilt drie diepwater- en elf ondiepwaterblokken. Er is een afzonderlijke overeenkomst voor de diepwater- en ondiepwatergebieden. De modelovereenkomsten inzake aardolie zullen worden gevolgd door een herziening van de aardoliewet en aardolieregelgeving van 1986.

Volgens een persbericht van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen zijn de overeenkomsten het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse door het interne team van het ministerie en externe van consultants van alle onderwerpen die relevant zijn voor een moderne aardolieovereenkomst voor Guyana. “Het proces omvatte een uitgebreide beoordeling van de huidige aardolieovereenkomst en de identificatie van de beste praktijken, die relevant zijn voor elk contractueel aspect van een moderne overeenkomst in de context van Guyana”, aldus het ministerie.

In de verklaring staat: “De modelovereenkomsten inzake aardolie, vertegenwoordigen de inzet van de PPP/C-regering voor haar manifestbelofte om een modelovereenkomst op basis van industriële normen en de beste praktijken. In de kern zijn deze gericht op het maximaliseren van de sociaal-economische voordelen voor onze natie.” Guyana behoort tot de 65 landen die veilingen van olieblokken hebben gehouden.

De regering werkt samen met de internationale consultant, IHS Markit Consulting, om de beste voorwaarden te bieden waardoor het land concurrerend blijft en toch een eerlijke deal krijgt.

Dankzij de nieuwe overeenkomsten zal Guyana betere voorwaarden en meer voordelen krijgen in vergelijking met de omstreden en alom veroordeelde Production Sharing Agreement (PSA) van 2016, die werd opgesteld door de coalitie A Partnership for National Unity/Alliance For Change (APNU+AFC), toen deze aan de macht was. Voor de diepwaterblokken bedraagt de exploratieperiode maximaal 10 jaar, verdeeld in een initiële periode van drie jaar voor de “1e fase” en nog drie facultatieve verlengingsperioden voor de “2e fase”(3 jaar), “3e fase”(2 jaar) en een “4e fase” (2 jaar).

Voor de ondiepe blokken zal de exploratieperiode maximaal vijf jaar duren, verdeeld in een eerste periode voor de “1e Fase”(3 jaar), een facultatieve verlengingsperiode voor de “2e Fase”(2 jaar). Volgens beide overeenkomsten zal de jaarlijkse huur van de contractant US$1.000.000 bedragen en een jaarlijkse opleidingsvergoeding van US$1.000.000. De opleidingsvergoeding is een verhoging ten opzichte van de US$300.000, waarin de PSA van 2016 voorzag. De ondertekeningsbonus voor de diepwaterblokken bedraagt US$20 miljoen, terwijl US$10 miljoen geldt voor de ondiepwaterblokken.

In beide gevallen is de ondertekeningsbonus niet kostendekkend. De verlenging van de volgende petroleumprospectie-vergunning moet door de minister worden goedgekeurd en is afhankelijk van de vraag of de contractant aan de verplichtingen voor de vorige fase heeft voldaan. Bij elke volgende verlenging van de aardolieprospectie-vergunning zal de contractant echter verplicht zijn geleidelijk ten minste 50% van het bestaande gebied af te staan. Dit is een duidelijke verhoging ten opzichte van de 20%, waarin de PSA van Guyana van 2016 voorzag. Voor commerciële vondsten zal de winningsvergunning aanvankelijk voor 20 jaar gelden. Indien de commerciële vondst echter betrekking heeft op een aardgasveld, bedraagt de initiële productieperiode 30 jaar.

Ten minste één jaar voor het verstrijken van de petroleumproductie-vergunning kan de contractant verzoeken indienen om verlenging van de vergunning voor een bijkomende periode van maximaal 10 jaar. De contractant moet bij de minister een exploratieplan indienen, dat alle activiteiten omvat, waarin het minimumwerkprogramma voorziet en waarin de aardolieactiviteiten en de geraamde uitgaven worden uiteengezet die de contractant tijdens de looptijd van de prospectievergunning voorstelt. Een begroting voor de exploratieperiode wordt tegelijk met het exploratieplan ingediend en de begroting voor elk volgend jaar uiterlijk op 30 september. De contractant dient jaarlijkse werkprogramma’s bij de minister ter goedkeuring in, voor elk van de volgende jaren.

REGIO | GUYANA 

 

Facebook Comments Box