HARDE AANPAK MENSENHANDEL EN MENSENSMOKKEL OP KOMST

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De regering is van plan dit jaar harder op te treden tegen mensenhandel en mensensmokkel. Het Korps Politie Suriname (KPS), het Bureau Nationale Veiligheid (BNV) en het Nationaal Leger (NL) worden hiervoor in stelling gebracht. In het optreden geniet de grensbewaking hoge prioriteit. Ook de goudvelden zullen regelmatig bezocht worden om mensenhandel en mensensmokkel op te sporen.

De werkgroep Trafficking in Persons (TIP), een subafdeling van het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol), heeft het Actieplan 2019 intussen af en aangeboden aan minister Stuart Getrouw. De bewindsman belooft niet alleen een harde aanpak tegen criminele bendes, maar ook goede begeleiding voor de TIP-slachtoffers. Duidelijke protocollen daartoe zijn momenteel in de maak. “Er zullen meer trainingen verzorgd worden voor de functionarissen van onder andere KPS, Immigratie, het Ministerie van Arbeid, mediawerkers, buurtorganisaties en gezondheidscentra op het gebied van identificatie en bescherming van TIP-slachtoffers”, zegt de Justitieminister.

In het Actieplan 2019 is ook meer samenwerking met diverse instanties, waaronder Niet Gouvernementele Organisaties (Ngo’s) en het bedrijfsleven, opgenomen.

De bewindsman zegt dat vanuit regeringswege er veel gedaan is om TIP te voorkomen middels het slaan van wetgeving, ontmantelen van criminele organisaties en vervolgen van mensenhandelaren. Desondanks is er nog veel meer werk aan de winkel.

Voor de samenleving is een niet te verwaarlozen bijdrage weggelegd door de sociale controle op te voeren, vooral bij het waarnemen van vreemdelingen.

“Suriname heeft voor de duurzame aanpak van mensenhandel een klimaat geschapen waarin personen die zich schuldig maken aan mensenhandel of dit overwegen worden ontmoedigd. Dat is het uiteindelijk doel”, aldus minister Getrouw.  “Het probleem van mensenhandel komt vaker voor dan men zou denken. Slachtoffers van mensenhandel kunnen overal in het land voorkomen. Het is de taak van de overheid, de samenleving en de buurlanden alsook de internationale gemeenschap om hier een eind aan te brengen.”

UNITEDNEWS