HERNIEUWDE RELATIE BIEDT GROTE VOORDELEN VOOR HANDELSRELATIE SURINAME EN NEDERLAND

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De hernieuwde relatie tussen Suriname en Nederland heeft in meerdere opzichten voordelige aspecten. Tot die conclusie kwamen Surinaamse en Nederlandse vertegenwoordigers op regeringsniveau als ook sprekers uit de beide landen op de eerste virtuele handelsmissie tussen beide landen.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken opende als eerste spreker de Virtuele Handelsmissie. Hij sprak o.a. over de rol van het ministerie als facilitator voor de nationale ontwikkeling. Daarbij noemde hij 5 punten die daarbij belangrijk zijn: Ons land interessant maken voor investeerders en entrepreneurs, de potentie van de verschillende sectoren vaststellen, het traject om de Surinaamse economie op korte termijn weer op de rails te krijgen, onmiddellijk starten met verbeteringen in het ondernemers- en investeringsklimaat die “ease of doing business” moet ondersteunen en het launchen van twee instituten, te weten; “Export Suriname” en “Foreign Direct Investment Suriname” , in welk kader een nieuwe investeringswet zal worden gepresenteerd.

De Nederlandse minister Sigrid Kaag zegt dat met het aantreden van de nieuwe regering in Suriname een nieuwe ontwikkelingsfase is aangebroken die belangrijk is voor de Surinaamse economie, voor de verwachtingen van de Surinamer op nieuwe banen, welvaart en welzijn. “Wij hopen dat de Surinaamse bevolking snel de vruchten mag plukken van deze grote verandering. Nederland wil daar echt graag bij helpen op basis van volwaardig partnerschap. We kijken er echt naar uit de banden met Suriname te kunnen intensiveren”, volgens haar is het binnenkort benoemen van nieuwe ambassadeurs in beide landen een belangrijk moment en symbool in de hernieuwde relatie.

De komst van een Nederlandse topdelegatie onder leiding van Premier Mark Rutte en minister Steff Blok van Buitenlandse Zaken, de volgende week, moet volgens minister Kaag gezien worden als een mooie bevestiging van de vriendschap en verbondenheid tussen Suriname en Nederland.

Het Surinaams initiatief om de handelsmissie te organiseren, verdienen brede politieke ondersteuning vanuit Nederland en moet worden nagegaan waar er voor bedrijven uit beide landen de kansen liggen om het ondernemersklimaat te versterken en uit te diepen. Voor Suriname kan dit alleen maar betekenen dat er investeringen worden aangetrokken en de weg naar duurzame ontwikkeling wordt blootgelegd. Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische innovatie, ziet in de hernieuwde relatie sinds het aantreden van de regering Santokhi in meerdere opzichten een win-win situatie voor beide landen. “Dat is het voor de Nederlandse investeerders, de Nederlandse Staat, voor de Suriname staat en voor de individuele Suriname als in collectief als natie”, zegt Walden. Zij heeft op de missie een uiteenzetting geven van welke mogelijkheden ervanuit haar ministerie als beleid is geformuleerd om handel tussen Suriname en het buitenland mogelijk te maken. Minister Albert Jubithana van Transport Communicatie en Toerisme heeft een uiteenzetting gegeven van de vele toeristische mogelijkheden die Suriname te bieden heeft in een handelsrelatie met Nederland en Nederlandse ondernemers.

De aankomende nieuwe Nederlandse ambassadeur in Suriname Henk van der Zwan, die nu zaakgelastigde is, zegt dat met het aantreden van de nieuwe regering in Suriname een duidelijke stap is gezet naar het internationaliseren van de verdiencapaciteit van Suriname. Dat is volgens hem direct te merken aan de toevoeging van een internationale business unit op het ministerie van Buitenlandse Zaken, het benoemen van handelsattaches op de buitenlandse posten en de oprichting van het diaspora instituut. Alles wijst er op dat Suriname zich klaar maakt om buitenlands investeringskapitaal wil gaan aantrekken. Van der Zwan ziet graag dat er ook een Surinaams Nederlands business forum wordt opgericht waar een langdurige en duurzame visie op wordt ontwikkeld. De Nederlandse sprekers op de missie hebben vooral benadrukt dat de nieuwe relatie met Suriname gebaseerd zal en moet zijn op volwaardig partnerschap en gelijkwaardigheid. Volgens Gerard Den Dekker, die een inleiding hield over de randvoorwaarden voor een handelsrelatie met Nederland zal de hernieuwde relatie weer eens compleet zijn op het niveau van de familierelatie, tussen het bedrijfsleven en niet gouvernementele organisaties en het kennisveld in de beide landen als ook op het politiek bestuurlijk niveau.

De Nederlandse sprekers hebben vooral aandacht voor sectoren als, de dienstverlening ofwel outsourcing, de agrarische sector, veeteelt, het toerisme, infrastructuur en duurzame energie. Kaag benadrukt dat in die sectoren er niet alleen sprake is van productiviteit maar ook voor het scheppen van banen voor Surinamers. Volgens haar bevat het Surinaams perspectief enorm veel rijkdom. De Nederlandse minister vroeg daarom dan ook aandacht voor de koloniale expositie die in 2022 in de stad Almere wordt gehouden en hoopt dat vanuit Suriname volop zal worden geparticipeerd.

UNITEDNEWS