HOEFDRAAD WIL VIA KORTGEDING OPHEFFING IN STAAT VAN BESCHULDIGING AFDWINGEN

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Ex minister Gilmore Hoefdraad van Financieen wil met een kortgeding dat hij dinsdag aanhangig heeft gemaakt gedaan krijgen dat zijn in staat van beschuldiging stelling wordt opgeschort.

Hoefdraad die intussen officieel wordt opgespoord door het openbaar ministerie spant dit kort geding aan tegen zowel de staat Suriname, De Nationale Assemblee als het Openbaar Ministerie (OM). Alle drie zouden volgens hem en zijn juridisch team in strijd handelen en hebben gehandeld met de grondwet en de wet in staats van beschuldiging stellen van politieke en gewezen politieke ambtsdragers. Hem in staat van beschuldiging stellen door de DNA is volgens hem een onrechtmatig genomen besluit.

De juristen Irene Lalji, Frank Truideman en Murwin Dubois, die het juridisch team van Hoefdraad vormen laten in de vordering aan de kortgeding rechter weten dat er ook een juridische vordering in de maak is voor de kantonrechter. Echter is nu dringend behoefte aan een kortgeding uitspraak omdat, ‘zijn rechten en vrijheden door het onrechtmatig genomen besluit ernstig worden aangetast’. UnitedNews verneemt dat mogelijk deze week nog de kortgedingrechter de vordering in behandeling zal nemen.

Fractieleider van de VHP Asiskoemar Gajadin, die voorzitter is geweest van de parlementaire commissie die zich over het verzoek van de pg moest beraden, zegt dat deze stap van Hoefdraad niets anders is dan het toepassen van een vertragingstactiek.

In de vordering aan de kortgeding rechter wordt door Hoefdraad en zijn juristen er op gewezen dat zijn in staat van beschuldiging stellen genomen is op een nieuw verzoek van procureur generaal Roy Baijnath Panday aan een nieuwe politieke constellatie / DNA.  Dit terwijl de Nationale Assemblee op 19 mei op basis van een eerste verzoek van de p.g, op 23 april, na hem (Hoefdraad) gehoord te hebben in meerderheid heeft besloten dat hij niet in staat van beschuldiging kan worden gesteld. Op basis van artikel 58 van het ordereglement van het parlement zou het openbaar ministerie geen case meer hebben tegen Hoefdraad. Wanneer een nieuw verzoek wordt gedaan aan het parlement door de pg zou volgens Hoefdraad, hij opnieuw gehoord moeten worden. overigens wordt verwezen naar het ordereglement van het parlement waarin staat dat niet terug kan worden komen op een eerder genomen besluit, tenzij er nieuwe gronden aanwezig zijn en het toen genomen besluit anders zou zijn geweest.

Ik ben blij te zien dat te vernemen dat dezelfde persoon die niet mee wil werken aan een gerechtelijk vooronderzoek bij de rechterlijke macht nu zelf vertrouwen heeft in dezelfde rechtelijke macht door een kortgeding aan te spannen. Dat in de vordering aan de kortgedingrechter wordt verwezen naar Gajadin die publiekelijk zou hebben gezegd dat het parlement zou meewerken aan de in staat van beschuldiging stelling, zegt Gayadin, “Elke lid van de nationale assemblee heeft een verantwoordelijkheid naar de samenleving, vooral in zo een case om te mogen oordelen als iets in het algemeen belang is of niet. Voor mij was toen bij de eerste aanvraag van de pg en ook bij de tweede duidelijk dat het in het algemeen belang is dat de ex bewindsman moet bijdragen aan het gerechtelijk vooronderzoek. Alle drogredenen die men nu aanvoert om vermoedelijk een vertragingstactiek toe te passen en het spoorloos zijn van Hoefdraad bevestigen het vermoeden in de samenleving dat Hoefdraad heeft meegewerkt aan onregelmatigheden waarvan hij beschuldigd wordt.

Gajadien zegt dat de commissie die hij heeft voorgezeten geen onderzoekscommissie is geweest. “De advocaten moeten de artikelen in de wet en het ordereglement beter gaan lezen. Verhoor van de persoon in kwestie geldt alleen voor wanneer een commissie is ingesteld. Hoefdraad was reeds gehoord. Met dat deel was er genoeg informatie voor het parlement om de tweede aanvraag van de pg toe te wijzen. Geen enkele advocaat en ex bewindsman kan voor ons komen beslissen welke informatie genoeg is om een oordeel te vellen. Overigens wordt in het parlement geen rechtszaak gehouden. Wij hebben slechts tot taak vast te stellen als het in het algemeen belang is dat een politieke ambtsdrager in stat van beschuldiging wordt gesteld.  Iedereen in het land wil weten wat precies met ons geld is gebeurd dus is het in het algemeen belang”, zegt Gajadin.

UNITEDNEWS