GEEN STEM VOOR SURINAME BIJ INTERNATIONALE HANDELSORGANISATIES

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Minister Saskia Walden van Economische Zaken Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EOTI)

De staat en het bedrijfsleven van Suriname hebben wellicht enorme belangen misgelopen op buitenlandse businessfora.

De afgelopen jaren is verzuimd om contributie te betalen bij internationale handelsorganisaties, waardoor Suriname geen stemrecht had en ook geen voordrachten kon doen om zitting te hebben in deze organisaties. Minister Saskia Walden van Economische Zaken Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EOTI) zal eerst SRD 67 miljoen aan achterstallige contributie moeten betalen, wil Suriname wederom weer van betekenis zijn binnen deze organisaties. “Dan heb ik het over organisaties als CARICOM en World Trade Organization waar we in feite ons stemrecht verliezen. Ons recht om vertegenwoordigers voor te dragen die in het belang van het volk kunnen onderhandelen, waardoor we misschien miljoenen aan business kunnen genereren of voordelen kunnen halen, is ons ontnomen vanwege nalatigheid”, stelt de minister.

De verantwoordelijkheid kan niet geheel gelegd worden bij de laatste minister van het voormalige ministerie van Handel Industrie en Toerisme (HIT). Het beleid was toen dat alle contributies bij internationale organisaties via het ministerie van Financiën betaald worden. Het blijkt dat ex-minister Gillmore Hoefdraad in gebreke is gebleven om te voldoen aan deze buitenlandse verplichtingen. Ook andere ministeries kampen met een enorme achterstanden in het betalen van contributie, waardoor ook daar het stemrecht is verloren.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) werd in verlegenheid gebracht toen hij, kort na zijn aantreden, deelnam aan een online conferentie, maar niet in staat was actief te participeren aan de discussies. Achteraf bleek dat er jarenlang geen contributie werd betaald bij de organisatie, waardoor hij slechts als toehoorder aanzat. Dit stoorde hem extra, omdat het onderwerp betrekking had op de aanpak van Covid-19; iets waar Suriname ontzettend veel belang bij heeft.

Terwijl er op Economische Zaken Ondernemerschap en Technologische Innovatie het stemrecht is ontnomen om handelsbelangen voor Suriname te behartigen, blijkt wel dat er dure dienstreizen zijn ondernomen die achteraf gedeclareerd werden. Minister Walden vraagt zich af wat de overwegingen zijn geweest. “Dan zie ik reizen naar Columbia, Turkije en Dubai. Dan vraag jij je af van: hoe kan het dat er niet aan de verplichtingen is voldaan aan de organisaties waar we toonbaar voordeel aan hebben, maar reizen die gedeclareerd worden waar niet duidelijk kon worden gemaakt wat inderdaad het voordeel is geweest voor het land”, zegt de minister.

UNITEDNEWS