INTRODUCTIE BTW IN JANUARI 2022/ LOONBELASTING KOMT TE VERVALLEN

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Zoals de zaken er nu voor staan zal de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) eindelijk geïntroduceerd worden in Suriname. Dit voornemen wordt reeds jaren aangekondigd, steeds weer met een streefdatum.

Het is echter nooit verder dan een voornemen gekomen. Het ziet er wel naar uit dat het Kabinet Santokhi daarvan werk zal maken. De voorbereidingen zijn reeds in volle gang om per 1 januari 2022 de wet BTW te implementeren en over te gaan tot inning van de heffingen.

BTW brengt ook met zich mee dat het totaal belastingstelsel voor de loontrekkers een hervorming zal ondergaan.

“Bijvoorbeeld zal er naar de schijven gekeken worden en de heffingskorting, zodat er een verschuiving plaatsvindt van loonbelasting naar bestedingsbelastingen”, zegt minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. De heffingskorting zal sowieso komen te vervallen eind 2021 zodat de BTW goed tot zijn recht kan komen.

BTW heeft direct tot gevolg dat het beschikbaar inkomen zal stijgen met het wegvallen van loonbelasting. De belastingen worden in de winkel betaalt bij het doen van inkopen; de goederen worden belast, en zodoende betaalt de consument belasting naarmate die uitgeeft. “Het besteedbaar loon zal verruimd worden, maar de bestedingen zullen belast worden. Dus het zal aan de mensen zelf liggen hoeveel belasting u wenst te betalen, en dat zal gekoppeld zijn aan uw consumptiegedrag. Maar dat is waar wij nu aan werken; de invoering van de BTW samenhangend met de herstructurering van de loon- en inkomstenbelastingen”, zegt de minister.

UNITEDNEWS