RECENT COVID-19 ‘ONDERZOEK MAGERTJES BEVONDEN’

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Foto: Orlando Olmberg

In zowel DWT online, UnitedNews alsook Starnieuws is er recentelijk een artikel gepubliceerd over een onderzoek dat gedaan is door de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname  m.b.t. het accepteren van de Covid-19 vaccin.

Wat mij meteen opviel als burger, waren  de conflicterende kopstukken, maar dat is niet de kern van dit artikel, doch wel een eye-opener voor een onderliggende boodschap.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 2330 Surinamers.  Wat Starnieuws erbij gezet heeft  en wat voor mij doorslaggevend was, is het volgende : ‘De respondenten van dit onderzoek zijn overwegend hooggeschoolde werkende jongvolwassenen’. De bron van waaruit een onderzoek gedaan wordt, de onderzoeksmethode e.d. zijn heel bepalend voor het eindresultaat van elk onderzoek.

Bij mij rees meteen de volgende vragen op :

  1. Als ik mij niet vergist is volgens onderzoek minder dan 6% van de totale bevolking hooggeschoold.
  2. Zou het niet op zijn plaats zijn om nog een erkend onderzoeksinstituut een dergelijk belangrijk onderzoek uit te laten uitvoeren onder brede lagen van de samenleving  ?
  3. Het kan aan mijn kennissen kring liggen maar niemand die ik ken binnen of buiten  Suriname heeft mij nog gezegd dat zij het vaccin gaan aannemen of een veilig gevoel erover hebben.
  4. Voorzichtigheid is juist nu geboden, daar het gevoel internationaal rijst dat ‘big pharma’ producenten woekerwinsten willen maken ten koste van anderen.
  5. Hoe staat het met maatschappelijke groeperingen, zijn die wel gehoord ? De eerste resultaten internationaal,  als wij die mogen geloven zijn niet geruststellend, vooral omdat niemand verantwoordelijkheid wil nemen als er iets mis mocht gaan.
  6. Het Europese geneesmiddelenbewaking comité PRAC onderzoekt of zeer kwetsbare ouderen beter kunnen afzien van vaccinatie met een van de nieuwe corona vaccins van Pfizer en Moderna. Aanleiding is de dood van dertien zeer broze 80-plussers in Noorwegen, die net een vaccin hadden gekregen. Hebben onze autoriteiten notie genomen hiervan ?. Zie art. volkskrant.
  7. Moeten we gewoon doen wat de overheid bepaald of wordt er wel rekening gehouden met de bezorgde stemmen, die volgens dit onderzoek al 40% behelst onder de hooggeschoold werkende bevolking.

Er zijn nog meer vragen, maar ik hou het even hierop. Misschien kan onze Minister van Volksgezondheid mij hierop antwoorden.

Ik vraag voor mezelf en de ruim  497.000 Surinamers die niet hebben kunnen deelnemen aan het onderzoek.

Let wel het gaat niet om de deskundigheid van onze Surinaamse  medische faculteit, maar om een brede maatschappelijke  draagvlak, want per slot van rekening gaat ‘sorry’ moesje niet naar parijs brengen.

Ingezonden|Orlando Olmberg