JOURNALIST NITA RAMCHARAN KRIJGT KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Hoofdredacteur en medeoprichter van nieuwswebsite, Journalist Nita Ramcharan is donderdag op de residentie van de Nederlandse ambassadeur erkend met een Koninklijke onderscheiding voor haar journalistieke werk en verdiensten.

Ramcharan die bijkans 40 jaren actief is in de journalistiek en haar verdiensten zowel in Suriname, de regio als ook in Nederland niet onopgemerkt zijn gebleven, werd namens de Nederlandse koning Willem Alexander benoemd tot ‘Ridder in de orde van Oranje Nassau. De onderscheiding werd haar tijdens een kleine ceremoniële bijeenkomst opgespeld door ambassadeur Walter Oosterbos. De onderscheiding waarvoor Ramcharan met een list was gevraagd voor een gesprek met de ambassadeur op zijn residentie, kwam voor de journalist als een complete verassing, die zij wel kon waarderen.

Mijn werk doe ik niet voor een decoratie, maar het is wel fijn als je wordt erkend, daar ben ik wel dankbaar voor, want erkenning gebeurd veel te weinig. Ik stel dit dus wel op prijs, maar zelf zou ik er niet om dingen”, zei Ramcharan, die hoofdredacteur is van de nummer 1 nieuwswebsite Starnieuws, die zij samen heeft opgericht met de jurist Humprhrey Schuurman.

Ambassadeur Oosterbos die de carrière van Ramcharan de review liet passeren, noemde onder andere haar hoofdredacteurschap bij de ochtendbladen De Ware Tijd en Times Of Suriname en ook bij het weekblad Kompas. Oosterbos zegt dat de gedecoreerde ook bij de televisie een belangrijke rol heeft vervuld, zoals bij het toen minute jeugd journal en het actualiteiten programma ‘Suriname vandaag’. De ambassadeur zegt dat Ramcharan ook in de Nederlandse media haar stempel heeft gedrukt met haar artikelen in Nederlandse bladen als, Trouw, het NRC-handelsblad en haar medewerking aan het radioprogramma Zorg en Hoop een actualiteiten voor Surinamers in Nederland.

De bekendheid van de journalist is toegenomen dankzij haar ondernemende geest, met het opzetten van de nieuwswebsite Starnieuws, “die niet alleen wereldwijd toegankelijk is, maar ook een platform is voor opinie en het debat”, zei Oostelbos. De ambassadeur, zelf ook oud journalist, heeft waardering voor de kritische nieuwsvergaring op de website die belangrijk is voor vrijheid en democratie. In die context noemde hij de verdienste van Ramcharan die mede oprichter is geweest van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ). Dat en de recente ontwikkelingen in Suriname geven aan dat persvrijheid in Suriname een heilig goed is, dat bewaard en verdedigd moet worden. Oostelbos memoreerde de bijdrage van Ramcharan bij het mede oprichten van de Associatie van Caribische Mediawerkers (ACM).

“Met al dat werk heeft Nita een belangrijke bijdrage geleverd aan de samenleving in Suriname, maar ook aan het Surinaamse deel an Nederland, die inzet, ten bate van de samenleving waarbij ook anderen zijn gestimuleerd, is niet onopgemerkt gebleven. Het heeft zijne Majesteit koning Willem Alexander behaagd om jouw Nita Ramcharan te benoemen tot ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en ik heb het privilege om jouw de versierselen die erbij horen te mogen opspelden”, sprak de ambassadeur. Het initiatief voor de onderscheiding is genomen door Surinamers in Nederland als in Suriname.

Ramcharan zegt dat de onderscheiding haar wel wat doet. “Mijn werk is een roeping, ik doe het vanuit een bepaalde overtuiging en dan wacht je niet op een erkenning van wie dan ook. Ik ben ook niet de persoon die in het zonnetje gaat staan. Ik ben daarnaast in hart en nieren Surinamer en wacht niet op een onderscheiding van oranje, maar wanneer je op deze manier wordt erkend door mensen die je al jaren volgen en het zo ver hebben gekregen dat de koning in Nederland er mee instemt, wat niet gemakkelijk is dan kan ik het wel waarderen ja, zeker als je hier in Suriname werkt”. De journalist pleit ervoor dat soortgelijke onderscheidingen en erkenningen naar andere journalisten vaker gebeuren. Ik begin er nu wel aan te wennen dat je kan worden onderscheiden op voordracht van burgers, mensen die je werk waarderen en niet door de politiek want dat zou ik niet op prijs stellen”, Aldus Ramcharan. Volgens haar hebben meerdere journalisten in Suriname belangrijke bijdragen geleverd aan de persvrijheid en informatieverstrekking aan de burger. “Dat wordt nauwelijks erkend”, zegt Ramcharan.

Zij is zich ervan bewust dat het niveau en de kwaliteit van de journalistiek in Suriname beter kan, maar wijst er op dat er behoorlijk goede kritische journalisten in Suriname zijn waaronder jonge opkomende collega’s. Zelf vindt zij de onderscheiding een motivatie voor de Surinaamse journalistiek’ “zeker omdat het door burgers is gekomen en mensen die je gevolgd hebben, ik vindt het wel degelijk een motivatie”, zegt Ramcharan.

UNITEDNEWS

 

Facebook Comments Box