REGERING KRIJGT GROEN LICHT VOOR VOORTZETTING SOCIAAL PROGRAMMA NA GOEDKEURING MOTIE

De Nationale Assemblee heeft haar toestemming gegeven aan de regering om door te gaan met de uitgezette plannen. Dit besluit kwam tot stand door de goedkeuring van een motie die was ingediend door de coalitie.

Opmerkelijk is dat de oppositie geen eigen motie heeft ingediend. In de goedgekeurde motie werd de regering geprezen voor haar financieel-economisch beleid en het beheer van de staatsbegroting. “We vragen dat het financieel beleid wordt voortgezet,” zei Cheryl Dijksteel (VHP), die de motie nader toelichtte. Ondanks de lof waren er ook enkele kritische kanttekeningen in de motie. Zo werd gevraagd om het sociaal programma effectiever uit te voeren, zodat de minderdraagkrachtigen er optimaal van kunnen profiteren.

“Wij eisen van u dat het sociaal programma scherper en dieper wordt uitgevoerd,” benadrukte Dijksteel. Ze vroeg ook om een beter beleid op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, prijsbeheersing en grondbeleid.

Tijdens de stemming waren de oppositiefracties van de BEP en NPS niet aanwezig in de vergaderzaal. De NDP-fractie was echter niet terughoudend in het bekritiseren van de motie. Volgens Melvin Bouva (NDP) gaat de motie voorbij aan de realiteit en lijkt het meer op een lofzang voor de regering. “Een motie die doordrenkt is van alleen maar slijmbewoordingen,” meent hij. Hij merkt ook op dat er geen antwoorden zijn op concreet gestelde vragen.

Bouva riep de coalitie op om dichter bij de realiteit te komen en stelde voor om de motie af te keuren. Zijn oproep was echter niet overtuigend genoeg voor de meerderheid van het parlement. De motie werd met 28 stemmen voor en 12 tegen goedgekeurd. “Dat betekent dat het beleid van de regering verder wordt ondersteund,” zo interpreteerde DNA-voorzitter Marinus Bee het resultaat.

UNITEDNEWS

 

 

 

Facebook Comments Box