MASTERCLASS: ‘FOLLOW THE MONEY’, DOOR PROF. DR. PETER DIEKMAN RA

TABTO Group NV* organiseert voor de tweede keer ‘Het Nationaal Compliance Congres’ van 8 t/m 11 februari 2022 (NCC 2022), met als thema “Compliance Readiness”. Tijdens NCC 2022 wordt nader inzicht verschaft over de waarschijnlijke aandachtsgebieden voor de Publieke en Particuliere sector om haar inspanningen in te zetten om effectievere preventie, detectie, monitoring en beheersmaatregelen te implementeren ter bestrijding van money laundering, terrorismefinanciering, financiering van massavernietigingswapens (proliferatie) en corruptie.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit congres met de diverse stakeholders in de publieke- en private sector zal bijdragen in deze strijd. 

‘Suriname and the need for Good Governance’

‘Good governance’ gaat over het ‘goed besturen’ en ‘verantwoord besturen’ van organisaties.

Het omvat het besturen van zowel overheidsorganisaties, non-profit organisaties alsook commerciële ondernemingen. Prof. Diekman zal op de Kick-off van NCC 2022, de Inleiding ‘Suriname and the need for Good Governance’ verzorgen. Een belangrijke reden om te praten over ‘Good Governance’ is dat dit kan zorgen voor een effectief systeem van toezicht en handhaving en daarmee een sterk positief effect kan hebben op het internationale economisch verkeer en de reële welvaart van Suriname. Wat betekent ‘Good Governance’ voor Suriname en wordt dat niet reeds toegepast?

Prof. Dr. Peter Diekman RA is Forensisch accountant en Hoogleraar Corporate Governance aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Hij is gespecialieerd in interne audit, fraude en forensische audit, anti-witwas en anti-corruptie, corporate governance en enterprise risk management, Europese en Amerikaanse wetgeving tegen het witwassen van geld en rechtshandhavingsbeleid.

Virtuele Masterclass ‘Follow the Money’, d.d. 10.02.2022

‘Follow the Money’ is een slagzin die populair is geworden in 1976 nadat werd ontdekt dat corruptie aan het licht kan worden gebracht door de geldoverdrachten tussen partijen te onderzoeken. In haar aanpak van de strijd tegen corruptie heeft Suriname het United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) geratificeerd. Maar wat betekent dat precies, en wat beoogt de regering met die ratificering te bewerkstelligen? In hoeverre is ‘Following the Money’ ter bestrijding van money laundering, terrorisme financiering, proliferatie en corruptie realistisch voor Suriname? Met een significant grote stichtingen bestand in vergelijking tot een relatief kleine bevolking, en een grote informele sector, hoe kan het geld ‘gevolgd’ worden? Prof. Diekman zal in zijn Masterclass deze en nog meer vragen beantwoorden. Tevens zal naar voren komen wat ‘following the money’ en ‘asset tracing’ betekent voor Suriname in het kader van grensoverschrijdende corruptiebestrijding.

Registratie

Wij nodigen u uit zich te registreren voor de Masterclasses via www.ncc2022.tabtogroup.com. Klik hier voor het programma.

Menselijke intelligentie blijft de sleutel tot versterking van de AML/CFT Compliance in ons land.

*TABTO Group NV (www.tabtogroup.com) biedt vanaf 2019 Compliance Services aan de Financiële en Niet-Financiële Dienstverleners (reeds aan banken, pensioenfondsen, cambio’s, geldovermakingskantoren, makelaars, goudopkoop en –exportbedrijven, accountants, advocaten, notarissen) en overige belanghebbende bedrijven om te voldoen aan de compliance-eisen met betrekking tot de wet- en regelgeving van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT)/Anti Money Laundering  (AML) & Countering Financing Terrorism (CFT) en Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID).

info@tabtogroup.com

ADVERTORIAL|TABTOGROUP

 

Facebook Comments Box