MEDIA EN JOURNALISTEN BESTEMPELEN COMMUNICATIE REGERING ALS EENZIJDIG EN NIET TRANSPARANT

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Foto compilatie van links naar rechts: Glenn Truideman, Nita Ramcharan Carla Boétius,Faried Pierkhan en Giwani Zeggen

De regering zit er nog maar nauwelijks twee maanden, maar vertoont volgens de vrije media en journalisten tekenen van slechte communicatie skills.

De informatieverstrekking wordt als eenzijdig en niet transparant ervaren. Er wordt teveel uitgelegd zonder dat daar transparante informatie aan de gemeenschap wordt verstrekt. Het lijkt meer op eigen politieke propaganda. Het centralistisch model van communiceren en informatie verstrekken, heeft veel weg van dat van de afgelopen 10 jaar onder de regeringen van Desi Bouterse en kan volgens communicatiedeskundigen, net als toen leiden tot groot wantrouwen tegenover het regeerbeleid tot zelf de val van de regering Bouterse/Adhin.

Communicatiedeskundige Glenn Truideman, Hoofdredacteur Nita Ramcharan van Starnieuws, voorzitter Carla Boétius van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), alsook directeur Faried Pierkhan van Rapar Broadcasting Corporation (RBN) en journalist Giwani Zeggen, zijn het onafhankelijk van elkaar over eens dat, op de manier zoals nu gecommuniceerd wordt er weinig te zien is van de zo fel gepropageerde transparantie en eenheid van beleid.

De mededeling dat op het kabinet van vice president Ronni Brunswijk er een directoraat ‘Volkscommunicatie’ in het leven is geroepen met een eigen directie, heeft voor veel commentaar gezorgd in journalistieke kringen en de media. Bij de overheid zijn er nu de Communicatiedienst Suriname (CDS) voorheen het Nationaal Informatie Instituut, De Communicatie Unit en sinds vrijdag het nieuwe directoraat Volkscommunicatie. Maar ook bij de CDS wordt met verbazing gereageerd op het bericht dat er een nieuw directoraat ‘Volkscommunicatie’ in het leven is geroepen. “We zijn nog in het proces van met elkaar praten over hoe de communicatie en de informatieverstrekking naar het volk toe moet plaatsvinden. Daarover zijn de president en de vice president op een niveau.

Het uitgangspunt is eenheid van beleid en eenheid in de regering. Waarschijnlijk zijn er op het kabinet van de vice president entiteiten die het proces te lang vinden”, zegt CDS-coördinator Alven Roosveld(zie foto onder).

“Dit is een duidelijke vorm van versplintering en ziet het er naar uit dat binnen de coalitie en de regering zij het onderling niet eens zijn met elkaar. De strijd gaat vooral om de twee grote coalitiepartners VHP en de ABOP”, zegt hoofdredacteur Ramcharan.

Volgens haar en Truideman ontbreekt het de regering op dit stuk aan visie terwijl het wantrouwen binnen de coalitie steeds meer openbaar wordt.

Journalisten en communicatiedeskundigen vinden dat het hier niet meer gaat om het volk transparant te informeren maar om politieke instituten die enorm zullen verspillen aan geld, menskracht en infrastructuur. “Iedereen wil zijn eigen ding doen. Niemand kan ook officieel benoemd worden. Dit lijkt precies op wat we hebben gehad bij de vorige regering”, zegt Ramcharan. Alle geïnterviewde zijn van mening dat de regering veel minder uitleg moet geven over haar verrichtingen dan het volk in het algemeen te informeren over haar beleid zoals in het geval van Covid -19. Daarnaast mag de regering best programma’s hebben om de gemeenschap voor te lichten. Maar niet de hele tijd over van alles en nog wat eenzijdig uitweiden. Dat is de taak van de vrije media die met kritische vragen aan de beleidsmakers het hoe, wie, wat en waarom van het beleid openbaar maakt”, zegt Ramcharan. “De regering zal nooit volledig kritisch naar zichzelf zijn. Dat is het werk van de media en de journalisten. Kritisch zijn is geen aanval maar hoort in de democratie bij persvrijheid en informatieverschaffing”, zegt SVJ-voorzitter Boétius. Zij waarschuwt journalisten ervoor niet lui te worden en slechts af te gaan op berichten van de overheid zonder daar een kritische houding tegenover te hebben. Dat president Santokhi zich niet heeft gehouden aan de belofte om wekelijks na de raad van ministers en persconferentie te houden wordt hem zwaar aangerekend door Ramcharan, Boétius en Zeggen.

De journalisten vinden het on-kan dat in het praatprogramma ‘Krin Taki’ van de president steeds een andere journalist wordt toegelaten vragen te stellen. Dat is een voorlichtingsprogramma en geen persconferentie”, luidt de kritiek.

Pierkhan die nadrukkelijk niet als beleidsadviseur van de president praat maar als directeur van zijn mediabedrijf, zegt dat hoewel het na twee maanden vroeg is om commentaar te leveren, het er wel naar uitziet dat de regering in dezelfde voetsporen treedt van de vorige. Toen de huidige coalitie regering oppositie was heeft zij honderd procent gebruik gemaakt van de vrije media omdat wij die toegang hebben geboden. Nu doet zij de deur half dicht, terwijl het dezelfde media is die mede gezorgd heeft voor het verkiezingsresultaat”.

UNITEDNEWS