MINAMATA VERDRAG(KWIK VERBOD) TREEDT EINDELIJK IN WERKING

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Het MINAMATA verdrag is op woensdag 16 augustus in werking getreden.

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Regillio Dodson, gaf aan dat de regering hiermee aangeeft dat er gewerkt wordt aan de uitfasering van kwikgebruik in de mijnbouwsector. Binnen deze sector zijn er reeds op diverse momenten door verschillende actoren nieuwe methoden gepresenteerd voor kwikvrij mijnen.

Het NIMOS als belangrijke partner binnen de ratificatie van het verdrag, ondersteunt het ministerie in het maken van beleid en de uitvoering hiervan. Gina Griffith, juridisch medwerker bij het NIMOS geeft aan dat de ratificatie heel belangrijk is, omdat in Suriname binnen de kleinschalige mijnbouw er sprake is van kwikgebruik op grote schaal.

Het MINIMATA verdrag is een globaal verdrag ter bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen de negatieve effecten van kwik.

Dit bevat onder andere de uitfasering en de afbouw van het gebruik van kwik in een aantal producten en processen en de regulering van de informele sector van de ambachtelijke en kleinschalige mijnbouw (ASGM).

Dodson benadrukt dat de regering in de afgelopen periode in samenwerking met alle actoren overleg heeft gepleegd. De volgende stap om te komen tot de ratificatie van het verdrag is de behandeling en goedkeuring hiervan door DNA. De ratificatie van dit verdrag biedt ook de mogelijkheid aan Suriname om technische en financiële  hulp te ontvangen. Om de samenleving breedvoering te informeren zal het NIMOS een factsheet uitgeven.

UNITEDNEWS