OFFICIËLE VERKLARING REGERING OVER MISLEIDENDE PUBLICATIE OP WEBSITE OHCHR

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

President Desi Bouterse en zijn regering zijn boos op de speciale VN-rapporteur, Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers, Diego García Sayán, vanwege diens kritiek op het proces rond de Decembermoorden.

Deze publicatie verscheen op de website van de Verenigde Naties (VN) op 15 augustus 2015. De Regering protesteert tegen deze eenzijdige vorm van berichtgeving, die als enig doel schijnt te hebben Suriname in een kwaad daglicht te stellen.

Diego García Sayán houdt zich als, Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers, van de Verenigde Naties bezig met de onafhankelijkheid van rechters en advocaten. García-Sayán oordeelde dat de regering probeert het strafproces te vertragen. Daarnaast wordt volgens de rapporteur de onafhankelijkheid van de rechters onvoldoende gerespecteerd. Het Bureau van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties (OHCHR) maakte dat aan het begin van de week bekend.

In tegenstelling tot wat de Special Rapporteur aangeeft, heeft de regering noch de Nationale Assemblee en de rechterlijke macht op enige wijze gehinderd in het op onafhankelijke wijze uitoefenen van hun werkzaamheden.

De regering benadrukt met klem het volgende:

  • De Krijgsraad heeft nimmer de Amnestiewet van 1992, zoals gewijzigd in 2012, als zijnde in strijd met de Surinaamse Grondwet verklaard;
  • De Amnestiewet is op grond van dezelfde Grondwet gewijzigd in 2012 om het discriminatoir karakter op te heffen;
  • Het is een grondwettelijke bevoegdheid van de wetgevende macht om wetten te mogen aannemen of te wijzigen;
  • Door de zogenoemde ‘benadeelden’ loopt juist wel een vordering bij de rechter;
  • Het verkeerd kwalificeren van het handelen van de Regering en De Nationale Assemblee inzake hun grondwettelijke bevoegdheden door deze te bestempelen als een vertragingsmechanisme van het 8 december proces;
  • Het beleid van de Regering en het handelen van De Nationale Assemblee zijn er juist op gericht om de rust en vrede in de samenleving te bewaren en te bewaken middels de uitoefening van hun bevoegdheden;
  • De publieke uitlatingen van deze Special Rapporteur kunnen gekwalificeerd worden als inmenging in het lopend 8 december proces.

De regering ziet deze kritiek als inmenging in het proces. Bouterse is daarin hoofdverdachte. Het Openbaar Ministerie heeft eind juni twintig jaar cel tegen hem geëist voor betrokkenheid bij de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers in december 1982.

Volgens de regering is het persbericht van de OHHCR gebaseerd op ,,niet geverifieerde, incorrecte informatie en observaties die als ‘feiten’ zijn aangemerkt”.

Dit leidt vervolgens tot vragen en vooroordelen over de Surinaamse grondwet en de democratie in ons land. Ook zou sprake zijn van inmenging in de interne soevereine aangelegenheden van Suriname. De regering kondigt aan haar afkeuring via diplomatieke weg kenbaar te maken.

UNITEDNEWS

Lees ook; http://www.nu.nl/buitenland/4886525/bouterse-boos-vn-rapporteur-kritiek-proces-decembermoorden.html