MINISTER WALDEN VRAAGT VES NAUWER BETROKKEN TE ZIJN BIJ ONTWIKKELEN ECONOMISCH BELEID

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Minister Saskia Walden&Winston Ramautarsing

Minister Saskia Walden van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EOTI) heeft tegenover de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) benadrukt graag te zien dat deze maatschappelijke organisatie nauw betrokken is bij het ontwikkelen van economisch beleid in Suriname.

Dit zei zij tijdens een kennismakingsbezoek met de VES donderdag.

Volgens VES-voorzitter, Winston Ramautarsing, die zeer ingenomen was met het kennismakingsbezoek, is het de eerste keer dat een bewindspersoon van dit Ministerie zijn organisatie heeft uitgenodigd voor een ontmoeting. Hij benadrukt dat zijn Vereniging, die uit vrijwilligers bestaat, redelijk goed weet wat er hapert binnen de economie van ons land. Daar de VES nauw betrokken is binnen het Maatschappelijk middelveld kan die ook helpen het beleid in de goede richting te stimuleren. Volgens economist Ramautarsing heeft de VES degelijk adviezen gegeven aan de vorige regering, maar deze heeft niet veel daarmee gedaan.

De VES-voorzitter die van oordeel is, dat hoewel de Vereniging een niet -governmentele organisatie is, er toch een samenwerking met de overheid kan worden aangegaan om de economie op het juiste spoor te brengen. Hij spreekt daarom de hoop uit, dat de adviezen van de VES bij het uitstippelen van het economisch beleid zullen worden meegenomen.

Minister Walden, zegt zich bewust te zijn van de uitdagingen waarmee de regering Santokhi- Brunswijk is geconfronteerd en is optimistisch dat de VES een wenselijke bijdrage kan leveren bij het oplossen van Economische vraagstukken. Daarom is een hechte samenwerking tussen het ministerie van EOTI en de VES geïnitieerd. Voor de minister zijn economische zaken van invloed op alle ministeries en binnen alle lagen van de samenleving; zowel op meso- micro- en macroniveau. De Minister vroeg de VES om bij de follow-up haar bijdrage te leveren over een drietal aandachtspunten te weten: prioriteit om verspillingen in de economie te beperken wat betreft tijdsbesteding en benutting van productiemiddelen, om zodoende op een efficiëntie manier optimale welvaart en welzijn van de samenleving te bevorderen; richtlijnen voor verhoging van de productie & verdiencapaciteit van goederen waar Suriname een voordeel aan heeft; en richtlijnen voor het verbeteren van het subsidie beleid bij specifieke goederen zijnde subject- of object subsidies.

Walden wees erop, dat het investeringsklimaat aantrekkelijk moet worden gemaakt voor investeerders om zo goedkoper kapitaal beschikbaar te helpen stellen voor ondernemers, en zo ook duurzame economische groei te stimuleren. Volgens Ramautarsing zal de VES structureel samenwerken aan de verbetering van het investeringsklimaat en adviezen voor “the ease of doing business, daar het van belang is dat er een dusdanig klimaat moet worden geschapen om te kunnen ondernemen. De aanzet om samen te werken aan herstel van de economie van Suriname is met deze ontmoeting gegeven.

UNITEDNEWS