MOODY’S VERLAAGT SURINAME’S KREDIETWAARDIGHEID VAN Ba3 NAAR B1

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Moody’s investeringsbureau heeft de kredietwaardigheid van Suriname verlaagd van Ba3 naar B1. De belangrijkste factor voor deze neergang is volgens Moody’s de constante verslechtering van de macro-economische condities en  de onevenwichtigheid in  de overheidsuitgaven ten opzichte van de inkomsten. Dit brengt de staatschuld boven de 45 % van het bruto binnenlandsproduct  in 2016. Moody’s constateert evenwel positieve vooruitzichten op basis van de door de regering genomen matregelen en de gemaakte afspraken met het Internationale Monetaire Fonds (IMF). Eerder is de kredietwaardigheid van Suriname ook al door, ratingsbureau ’s  Fitch en Standard & Poor gedowngraded.

In de getroffen maatregelen en afspraken met het IMF en andere financiële instituten ziet Moody’s gunstige vooruitzichten. Het uitvoeren van het  IMF-programma zal een belangrijke anker zijn op weg naar herstel van de macro economische en budgettaire stabiliteit. Naast fiscale voordelen zal met het uitvoeren van grote mijnbouw en energieprojecten een sterke verbetering optreden voor wat betreft de externe valutareserves en het in Balance brengen van de staatsschuld.

Het rapport van Moody’s, is een systematische weergave van cijfers, monetair, en politieke beleid van de afgelopen twee tot drie jaar. Het Bureau zegt een up-grading pas in overweging genomen zou worden wanneer sprake was van een duurzame vermindering van het begrotingstekort, afname van de overheidsschuld en wanneer er sprake was van een stabiliteitsfonds. Verder versterking van het budgettair en financieel kader ( Institutionele versterking ).

De kredietwaardigheid kan echter verder dalen wanneer blijkt dat er een verdere verslechtering optreedt van budgettaire prestaties die hebben geleid tot een toename van de overheidsschuld en verzwakking van economische groeivooruitzichten. Ook het niet doorvoeren van geplande hervormingen  en het niet uitvoeren van het IMF-programma zouden leiden tot een verdere daling.  ( het moodys rapport is te downloaden op 

https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Surinames-rating-to-B1-from-Ba3-stable-outlook–PR_348218

UNITEDNEWS/WILFRED LEEUWIN