NALEVEN MILIEUVERDRAGEN WORDT GEÏLLUSTREERD DOOR LID LANDEN MONTREAL PROTOCOL

Foto: Directeur Cedric Nelom van het Nimos

Caribische en Latijns-Amerikaanse landen die het Montreal protocol hebben geratificeerd, beijveren zich om de inspanningen die zij hebben gedaan tot uitdrukking te brengen en die te illustreren. Hiermee willen de landen in de beide regio’s de aandacht vestigde op hun inspanningen om de strenge aanbevelingen in het Montreal Protocol, maar ook die van het Kigali Amandement, na te leven.

Deze actie moet ook het bewustzijn  vergroten van de dreigende gevaren waar de Ozonlaag mee te maken heeft en krijgt, bij het niet naleven van de protocollen in de beide milieu verdragen. Het initiatief wordt in de beide regio’s gedragen en voorbereid door het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) met daarin de Nationale Ozon Unit. Aan deze activiteit kunnen burgers uit de landen van de beide regio’s in een competitie  model meedoen, door het opsturen van producties. Het gaat om fotograven, tekenaars, schilders, grafische ontwerpers en video producenten.. Het geheel wordt gedragen en mede georganiseerd door het milieu programma van de Verenigde Naties (UNEP).

Directeur Cedric Nelom van het Nimos, die ook de Ozon officer is voor Suriname wijst op de vele inspanningen die de landen plegen als een dienst naar de totale wereld gemeenschap. Echter is daar weinig van bekend en loopt daardoor de bewustwording voor het beschermen van de Ozonlaag achter. Suriname heeft sinds het akkoord is gegaan met het Montreal Protocol een uitgebreid programma op touw gezet en heeft met succes gewerkt aan de uitvoering hiervan. Het Protocol van Montreal is een internationaal verdrag dat opgesteld is om de ozonlaag te beschermen. Deze bescherming komt tot stand door de consumptie en de productie van een aantal stoffen (zoals halogeen en CFK’s) te verminderen. Bij het uitvoeren van de illustratiecampagne en wedstrijd, zijn ingeschakeld georganiseerde groepen, zoals de Surinaamse Fotograven vereniging,  en het Nola Hatterman instituut om mede leiding te geven aan het traject.

Montreal protocol
In 1997 is Suriname partij geworden bij zowel het Verdrag van Wenen voor de Bescherming van de Ozonlaag als het Montreal Protocol dat inhoudt dat ook Suriname is gebonden aan de verplichtingen van deze verdragen. De vier amendementen, waarvan Suriname op 29 maart 2006 partij is geworden zijn, het London Amendement; deze regelt het financieren van de implementatie van programma’s in de zogenaamde Artikel 5 landen w.o. Suriname. Het Copenhagen Amendement; deze regelt de controle op het gebruik van een van de groep ozonlaag afbrekende stoffen waaronder de Chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK’s), Chloorfluorkoolstoffen (CFK’s), Halonen en Methylbromide. Het Montreal Amendement; regelt de introductie van een vergunningensysteem bij de import en export van Ozonlaagafbrekende Stoffen. Het Beijing Amendement; deze regelt de controle op de productie van ozonlaag afbrekende stoffen met landen die geen partij zijn bij dit amendement. Een amendement is een wijziging in het Protocol. Bij het uitvoeren van deze amendementen van het Montreal protocol heeft Suriname de verplichting gehad om in  2005, 2007 en 2010 respectievelijk 50%, 85% en 100% van haar gebruik aan ozonlaag afbrekende stoffen te verminderen. Het gaat om stoffen die gebruikt worden in bijvoorbeeld de koeltechnische sector. De uitbanning gold voor koeltechnische stoffen bekend als Refrigerant of koelgas. Enkele daarvan zijn bijvoorbeeld R-11, R-12, R-113, R-114, R-115.

Kigali amendement

Met het Montreal rotocol en haar amandementen, dus het uitvaceren van  CFK’s, werden er andere vervangende stoffen gebruikt in de koeltechnische sectoren. Deze vervangende stoffen worden fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) genoemd.  Echter bleek dat de HFK’s stoffen wel de aantasting van de Ozonlaag verminderden, maar anderzijds niet de klimaatproblemen. In 2016 werd daarom een nieuw amendement in het leven geroepen dat bekend staat als het Kigali Amandement. Dit nieuw internationaal amandement is speciaal in het leven geroeen om de productie en het gebruik van (HFK’s) af te bouwen om de klimaatverandering aan te pakken. HFK’s zijn krachtige broeikasgassen die tegenwoordig veel worden gebruikt, voornamelijk als chemisch koelmiddel in airconditioning en koeling en in schuimisolatie. HFK’s werden geïdentificeerd als een van de zes belangrijkste broeikasgassen, naast kooldioxide, methaan, lachgas en twee andere, in de jaren negentig, toen ze voor het eerst werden gebruikt als vervanging voor CFK’s en HCFK’s. in 2013 werd al door wetenschappers opgemerkt dat zij een belangrijke bron zijn voor klimaatverandering. Het gebruik van HFK’s zou bijdragen aan een halve graag opwarming van de aarde.

In 2013 concludeerden wetenschappers dat als het gebruik van HFK’s onverminderd zou doorgaan, de chemische stof tegen het jaar 2100 op zichzelf een halve graad extra zal bijdragen aan de opwarming.

Tijdens een bijeenkomst van het Montreal Protocol in Kigali, Rwanda, in 2016, namen regeringsfunctionarissen van over de hele wereld een bindende resolutie aan, bekend als het Kigali-amendement, dat de uitfasering van HFK’s vereiste.

Nelom zegt dat Suriname het Kigali amendement nog niet heeft geratificeerd. Suriname heeft bij het tekenen en ratificeren van tal van andere verdragen de les geleerd eerst een nationaal strategisch lan te maken op nieuwe verdragen en zo een goed beeld te krijgen van wat gedaan moet worden om de aanbevelingen daarin goed na te komen. “Dit zal ook worden gedaan met het Kigali Amandement”, zegt Nelom.  

UNITEDNEWS

 

 

 

Facebook Comments Box