NATIONAAL KANKERPLAN 2018-2028 MOET MEER MENSENLEVENS REDDEN

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

In aansluiting op de bewustwording van borstkanker in de maand oktober is er een Risk Cancer Awareness Event georganiseerd door de Pan American Health Organization (PAHO), de World Health Organization (WHO) en het Academische Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De drie instituten hebben de handen in elkaar geslagen om actiever samen te werken aan het indammen van deze ziekte die veel mensenlevens opeist in Suriname.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft, met het oog op een gestructureerde aanpak van het kankerproblematiek, samen met alle betrokken actoren het Nationaal Kankerplan 2018-2028 ontwikkeld dat gericht is op; preventie, vroege opsporing en verbeterde zorg, zodat de last van kanker aanzienlijk kan worden verminderd. In dit tienjarig plan wordt er ruim aandacht besteedt aan het voorkomen van borstkanker. “Daarom is het van essentieel belang om gezamenlijk de koppen bij elkaar te steken om strategieën te ontwikkelen voor preventie en vroegtijdige opsporing en ook nog tijdige diagnostiek die allereerst gericht zijn op bewustzijnsvergroting van de eerste verschijnselen en symptomen, en ook tegelijkertijd moeten we het klinisch borstonderzoek proberen te promoten”, zegt Robert Mohammed, onderdirecteur bij het ministerie van Volksgezondheid

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen wereldwijd. Zowel in ontwikkelde als ontwikkelingslanden, in lage- en middeninkomenslanden, is het aantal borstkankergevallen de laatste jaren toegenomen door de stijgende levensverwachting, de toenemende verstedelijking en de adoptie van de westerse levensstijl.

“Elke minuut wordt bij een vrouw in de Amerika’s borstkanker vastgesteld, en elk uur sterven er 11 vrouwen aan borstkanker in de Amerika’s.  Dit is een tragisch gezondheidsresultaat dat we moeten voorkomen en aanpakken”, zegt Yitades Gebre, vertegenwoordiger van de PAHO en WHO in Suriname.

De PAHO en de WHO promoten een integrale aanpak door middel van borstkankerpreventie en -controle, waaronder voorlichting, screening, vroegtijdige opsporing, diagnoses, behandeling en palliatieve zorg. “We moeten werken naar een wereld waarin vrouwen, waar ze ook wonen, toegang hebben tot de diensten die hen verzekeren dat ze overleven, ook is in Suriname”, aldus Gebre. Net als vrouwen kunnen ook mannen op elke leeftijd borstkanker krijgen. Ook mannen worden meegenomen in het beleid om kanker de kop in te drukken. Bij vrouwen is kanker momenteel wel belangrijkste doodsoorzaak, naast hart- en vaatziekten.

Volgens het SusTained Employability of cancer Patients and their partnerS (STEPS) –onderzoek, dat in 2013 werd verricht in Suriname kan meer dan 60 % van alle sterfgevallen van dat jaar worden toegeschreven aan chronische niet-overdraagbare aandoeningen inhoudende; hart- en vaatziekten, kanker en suikerziekte.

UNITEDNEWS