NIEUW PARLEMENT PRESTEERT ONDERMAATS / COVID-19 KRIJGT DE SCHULD

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Foto: DNA gebouw is heringericht rekening houdend met de Covid protocollen

Covid-19 legt een zware druk op het functioneren van De Nationale Assemblee (DNA). Sinds de uitbraak van het virus in maart vorig jaar, is het parlement steeds minder bij elkaar gekomen.

Na het vertrek van Jennifer Geerlings-Simons als DNA-voorzitter, als resultaat van de stembusuitslag van 25 mei dat jaar, is het aantal bijeenkomsten nog verder gedaald. Geerlings-Simons stond bekend als een ‘harde’ voorzitter die in hoog tempo bijeenkomsten hield om noodzakelijke wetgevingsproducten onder de hamer te krijgen. Dezelfde progressiviteit is nog zoek onder de nieuwe voorzitter, Marinus Bee. De zorgwekkende coronasituatie in het land wordt als boosdoener aangewezen, ondanks er een reeks voorzieningen zijn getroffen in het parlementsgebouw; ook in de vergaderzaal en de fractiekamers.

De betaling van de schadeloosstelling van DNA-leden gaat echter, zonder aftrek van compensatieposten, onverkort door, ondanks deze kosten niet gemaakt worden vanwege Covid-19. Vanuit parlementsleden zelfs worden er geen aanstalten gemaakt om afstand te doen van vergoedingen die zij krijgen voor niet gemaakte kosten. DNA-leden komen, onder de huidige omstandigheden, juist in aanmerking voor een forse verhoging van hun schadeloosstelling, indien de aangekondigde loonronde voor ambtenaren doorgevoerd wordt.

Discussies over het ontkoppelen van de schadeloosstelling van DNA-leden van de ambtenarij zijn slechts gebleven bij goede voornemens. Dit terwijl wereldwijd politieke ambtsdragers, in onder andere volksvertegenwoordigende lichamen, dat wel doen in tijden van crises.

Maandag is tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) wel de bezorgdheid geuit over de druk die Covid-19 legt op het functioneren van het parlement. “Ik noem het een dilemma, want terwijl we aan de ene kant ons ernstig zorgen maken over de zorgwekkende situatie met betrekking tot Covid, wij toch wel elkaar moeten vinden om hier op een behoorlijke manier met elkaar te vergaderen. Daar is het grote dilemma”, zegt Melvin Bouva (NDP). Hij verwijst naar de adviezen van gezondheidsdeskundigen dat het niet raadzaam is om niet in groepsverband bij elkaar te komen. “De situatie is niet verbeterd, maar toch zijn we hier. Dat vanwege het belang waar we ook in crisis elkaar moeten vinden om een aantal belangrijke zaken met elkaar te doen”, zegt Bouva.

Bee is het eens met Bouva. Ook hij onderkent dat Covid-19 het effectief vergaderen in DNA een sta in de weg is. Leden van DNA beschouwd hij wel als ‘frontliners’ die beschermd dienen te worden. “Als Nationale Assemblee hebben we extra voorzieningen getroffen vanaf het begin. Wij zijn de eerste die onze vergaderzaal hebben heringericht ja, omdat wij vinden dat het land nooit en te nimmer stuurloos mag worden”, aldus Bee.

Ondanks de extra voorzieningen en de dispensatie die het parlement heeft om in groepsverband bij elkaar te komen is er qua wetgeving bitter weinig geproduceerd in de 7 maanden dat het nieuw parlement aanzit.

UNITEDNEWS