NIEUWE REGERING MOET REKENING POPULISTISCHE STUNTS VORIGE REGERING BETALEN

Van uitgedeelde voedselpakketten in het verkiezingsjaar tot en met infrastructurele werken die met veel tamtam werden gepropageerd als te zijn verworvenheden van het Kabinet Bouterse-Adhin.

Schuldeisers en onbetaalde rekeningen blijven binnenstromen op bijna alle ministeries. Het Kabinet Santokhi-Brunswijk zal uiteindelijk moeten opdraaien voor de gemaakte kosten. Het gaat om honderden miljoenen aan achterstallige rekeningen die in geen jaren niet zijn betaald. Heel wat projecten zijn reeds door aannemers opgeschort in afwachting van hun geld.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken is des duivels.

Hij zit opgescheept met SRD 500 miljoen aan niet betaalde rekeningen en vraagt zich af hoe deze afgehandeld zullen worden met geld dat er niet is. Hij is vooral niet te spreken over de manier hoe de vorige regering doorging met projecten, wetende dat zij financieel niet bij machte is om die te betalen. Hij legt direct een verband met politieke propaganda in aanloop naar de verkiezingen van 25 mei.

Het uitbaggeren van de Surinamerivier is één van de projecten die momenteel stilligt, nadat deze, twee maanden vóór de verkiezingen, groots werd aangekondigd. Hoewel dit project de staat in totaal USD 52 miljoen zal kosten, is het van groot economisch belang. Niet lang na de feestelijke aankondiging stopte het chinees bedrijf met de werkzaamheden, omdat de staat maar niet over de brug kwam met de betaling. Dezelfde trend is te merken bij heel wat projecten die momenteel stilliggen. Ook van projecten die reeds zijn afgerond zitten uitvoerders op hun gelden te wachten. “Bij het aantreden van deze regering heb ik inderdaad alle ondernemers ontvangen. Ook de internationale ondernemers. We zijn gelijk aan tafel gegaan, en bij alle projecten zijn de betalingen inderdaad niet gedaan”, zegt minister Nurmohamed. “Er is wel flink gefeest. Flink uitgedeeld, ook in mijn ressort. Maar schulden zijn niet betaald geworden.”

UNITEDNEWS

Facebook Comments Box