ONDUIDELIJKHEID OVER TOEGANG TOT PRODUCTIE KREDIET FONDS

De omschrijving van processen die genoemd worden in de ontwerpwet Wet Productie Krediet Fonds (PKF) zijn niet eenduidig. Dit blijkt tijdens de behandeling van de wet in De Nationale Assemblee (DNA).

Om het fonds in het leven te roepen moet er goeie regelgeving worden vastgesteld met check and balances. Producenten, ondernemers en dienstverleners kunnen het PKF, zij het tegen vastgestelde criteria, aanspreken om hun productie te verhogen waarde toe te voegen aan hun producten en diensten middels vernieuwingen en innovatie. Mahinder Jogi van de VHP-fractie zegt dat de begripsomschrijving in deze wet duidelijker moeten zijn. “Dan praat men over waarde toevoeging van producten en diensten. Het moet goed worden omschreven, zodat er eenduidigheid is”, zegt Jogi.

“Er moet geen dispuut zijn. Er moet geen discussie zijn van: waarom mag ik niet lenen, en waarom mag die wel lenen?”

De regering zal concreet en eenduidig moeten aangeven welke ondernemingen precies in aanmerking komen voor een lening bij het PKF en voor welke doeleinden. Ook zal de hoogte van het leenbedrag moeten worden vastgesteld.

“Als het niet concreet wordt omschreven krijgen we een situatie van Babylonische spraakverwarring”, zegt BEP-fractieleider, Ronny Asabina. Hij vraagt dat naast de leenmogelijkheid, ook de ruimte wordt geboden om de economische bedrijvigheid aan te sterken door belasting en exportfaciliteiten te verlenen.

UNITEDNEWS

Facebook Comments Box