SURINAAMSE MUZIEKINDUSTRIE ALS EXPORTPRODUCT VERDIEND MEER AANDACHT

Om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de economie van Suriname, zal er niet voorbij moeten worden gegaan aan de bijdrage van de muziekindustrie als exportproduct.

De sector zal de nodige ondersteuning vanuit de overheid moeten krijgen in de vorm van wet- en regelgeving en het opzetten van een fonds om internationaal een doorstart te maken. Ronny Asabina, fractieleider van de BEP, breekt een lans voor de muzieksector.

Asabina is van mening dat volgens de ontwerpwet Productie Krediet Fonds de muzieksector ook in aanmerking zou moeten komen voor financiering. “Niemand kan mij zeggen dat de muziekindustrie geen aanspraak maakt hierop.

Ze zijn innovatief bezig”, zegt Asabina. “In Jamaica is muziek een exportproduct. Reggaemuziek is een exportproduct, calypso, steelband. Ook zo kunnen wij onze muziek gaan innoveren, zodanig ook als exportproduct.”

De muzieksector is een miljarden US-Dollar industrie en kan een sterke economische groei teweegbrengen. Het kan een belangrijke bron van inkomsten zijn voor lokale gemeenschappen, vormt de basis voor werkgelegenheid en biedt ondersteuning aan een brede waaier van andere economische en creatieve activiteiten. De sector kan tevens bijkomende inkomsten genereren in aanverwante sectoren, waaronder toerisme, horeca en marketing.

Melvin Bouva is er niet van overtuigd dat er ruimte is in het PKF voor deze groep. Hij pleit initieel voor het opzetten van een aparte fonds voor kunst en cultuur. Asabina kreeg de ondersteuning van alle delen van het parlement om de muzieksector nog meer erkenning te geven. Hij doet een beroep op de regering om het Surinaams cultureel erfgoed beter te waarderen.

UNITEDNEWS

Facebook Comments Box