OOK AMBTENAREN DOEN ZICH VOOR ALS WERKLOOS OM COVID-STEUN TE KRIJGEN

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ)

Het is tijdens de registratie van personen die behoefte hebben aan Covid-steun vanuit de overheid, vanwege baanverlies of verminderd inkomen, dat tal van opportunisten getracht hebben de staat op te lichten.

Onder hen ook ambtenaren, ondanks zij nog altijd over hun vol salaris beschikken, maar de indruk wensten te wekken dat zij brodeloos zijn geworden vanwege de Covid-19-maatregelen. Sommige personen proberen van beide walletjes te eten door zich op te geven voor zowel baanverlies als verminderd inkomen. De screening heeft al deze mensen echter kunnen identificeren. “Die worden uit het systeem gegooid”, zegt minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ). Zij is vooral niet te spreken over de ambtenaren die hun slag proberen te slaan.

“Men denkt dat we niet erachter zullen komen, dus men gaat het altijd proberen. Het zijn ambtenaren die zich hebben geregistreerd en mensen die zich op beide plekken hebben geregistreerd voor verminderd inkomen of voor kleine zelfstandige en werkloos”, zegt de minister. “We moeten even kijken wie de ambtenaren zijn, en dan kijken wat het beleid is. Want we hadden niet verwacht dat onze ambtenaren ons dat zouden aandoen.”

De screening is nog in volle gang en het streven is om uiterlijk 28 februari daarmee rond te zijn, waarna de uitbetaling kan plaatsvinden. Het gaat om maximaal 1500 SRD per maand. Begin komende maand gaat de tweede registratie van start voor andere doelgroepen.

Om in aanmerking te kunnen komen voor Covid-steun dienen belanghebbenden te voldoen aan een aantal voorwaarden. Die zijn allemaal aangegeven op het intakeformulier dat online ingevuld dient de worden. Indien de procedure met succes is doorlopen, volgt er nogmaals een screening om met zekerheid te kunnen vaststellen dat het om mensen gaat die inderdaad in onzekerheid zijn geraakt vanwege Covid-19 en de maatregelen die daarmee gepaard gaan. Het geld zal gestort worden op de bankrekeningen van de belanghebbenden. “Met de mensen die nog geen rekening hebben zijn we bezig om de stukken te verzamelen en een rekening voor hen te laten openen. Als dat niet het geval is voor eind van de maand, dan zullen zij in maart worden uitbetaald. Ze moeten wel een bankrekening hebben, en daar ondersteunen we hen ook”, zegt de minister.

UNITEDNEWS