OPPERBEVELHEBBER  KONDIGT CARRIEREPLANNING NATIONAAL LEGER AAN

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Militairen moeten weten waar zij aan toe zijn in het Nationaal Leger.

Op dit moment is hiervan geen sprake, en werd de afgelopen jaren willekeur toegepast bij bevorderingen. Militairen de vele jaren in dienst zijn zagen ‘nieuwkomers’ doorstromen naar topfuncties, terwijl zij werden overgeslagen. Volgen president Chan Santokhi, opperbevelhebber der strijdkrachten, komt daaraan nu een einde. Er wordt een beleid geformuleerd van carrièreplanning binnen het leger. Elke militair moet doorgroeimogelijkheden hebben en conform duidelijk vastgestelde criteria.

Het staatshoofd deelde dit mee in de Membre Buku Kazerne waar dinsdag 112 officieren zijn beëdigd. De groep heeft lang moeten wachten op dit moment. “In het leger mag er geen ruimte zijn, en geen gevoel bestaan, dat een militair die hard werkt, die studeert, die zich laat trainen nationaal en internationaal, conform hun normale carrièreplanning toch overgeslagen wordt.

En soms overgeslagen op basis van criteria, waarvan die niet duidelijk zijn bij vele militairen”, zegt de opperbevelhebber. Dit soort ontwikkelingen werken demotiverend op de manschappen, en dit kan de regering zich niet permitteren bij een strategische groep die belast is met verdedigen van de soevereiniteit van het land. “Zulke zaken zorgen voor een stukje demoralisatie binnen het leger, en daaraan moet een eind komen. Laat er een carrièreplanning zijn in het leger, en voor iedere militair”, aldus de president.

Tegelijkertijd wees hij de officieren ook op hun verantwoordelijkheden binnen het leger. Zij zullen zich voorbeeldig en integer moeten opstellen jegens hun ondergeschikten. Voorts werd de nadruk gelegd op de loyaliteit die er van hen verwacht wordt. “Dat wil zeggen dat u zich daarmee ook onderwerpt aan de regels van het leger, de interne regels, de interne waarden en normen, krijgstucht. En dat u uw integriteit, uw betrouwbaarheid, uw dienstbaarheid, hoog in het vaandel zal moeten houden en dragen.”

UNITEDNEWS