OPPERBEVELHEBBER SANTOKHI: “NATIONAAL LEGER IS NIET VAN EEN POLITIEKE PARTIJ!”

President Chandrikapersad Santokhi wil geen leger dat ingezet wordt als verlengstuk van een politieke partij of als privéleger van individuen om naar eigen inzichten mee te doen zoals men dat wilt.

Het Nationaal Leger (NL) zal in dienst moeten zijn van het algemeen belang en is eigendom van de Surinaamse samenleving. Die liet de opperbevelhebber op niet mis te verstane wijze weten tijdens zijn kennismakingsbezoek met het leger in de Memre Boekoe Kazerne. “Blijf in alle opzichten de militair voor de Republiek Suriname! Blijf ten alle tijde het Nationaal Leger van de Republiek Suriname. Dat zullen de prioriteitspunten van mij zijn; dat we van u een Nationaal Leger gaan maken dat van Suriname zal zijn, en dit leger zal niet behoren aan individuen! Dit leger zal niet behoren aan een politieke partij! Dit leger zal behoren aan de Republiek Suriname!”, liet het staatshoofd aan de manschappen weten ten overstaan van de legerleiding.

Hij riep de troepen op om zich ervan bewust te zijn dat zij als militairen geen andere keus hebben dan loyaliteit te tonen aan het bevoegd gezag, de staat Suriname en de opperbevelhebber. Tegelijkertijd toont hij medeleven met de manschappen voor wat betreft de nijpende behoeftes en de ongewenste manier waarop zij de afgelopen jaren zijn ingezet. Die periode is volgens Santokhi afgesloten.

Het imago van het leger zal weer opgepoetst worden, waarbij elke militair met opgeheven hoofd zich kan kwijten van zijn kerntaken. “Ik ben hier om u ook mede te delen dat ik hier als opperbevelhebber sta en kijk naar u, kijk naar het Nationaal Leger in stad, district en ook in de verre districten op de verschillende posten. Gelukkig heb ik in een andere hoedanigheid een paar van ze bezocht. En u weet zelf hoe ze daar werken. U weet zelf hoe ze gehuisvest zijn. U weet zelf hoe hun logistieke middelen zijn. Soms hebben ze ernstige problemen, dan nog blijven ze op hun post. Dat na wan dyadya militair! Dat is wat we van jullie gaan verwachten. Blijf in alle opzichten de militair voor de Republiek Suriname! Blijf ten alle tijde het Nationaal Leger van de Republiek Suriname”, zegt Santokhi.

Ook deelde hij de militairen mee dat hij als opperbevelhebber ervoor zal waken dat men geen misbruik van hen maakt om oneigenlijke werkzaamheden te verrichten die niet stroken met hun taken. U zult weer een professioneel leger worden, en niemand zal het gevoel hebben binnen het Nationaal Leger dat ze naar het werk gaan om als een wachter op te treden of als een beveiligingsman van wie dan ook!

U gaat werken voor Suriname!” de boodschap van de nieuwe opperbevelhebber is positief aangekomen bij de manschappen.

UNITEDNEWS

Facebook Comments Box