OPPOSITIE VOELT ZICH MISLEIDT MET SPECIALE DNA-VERGADERING OVER KASRESERVE

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De oppositie in De Nationale assemblee voelt zich misleidt door de regering in de kwestie rond de verdwenen kasreserves van de lokale banken en de perikelen rond de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

Op verzoek van de oppositie is op 4 februari een speciale vergadering belegd, die werd overgenomen door de leiding van het parlement, in deze kwesties. Toen heeft minister Gilmore Hoefdraad van Financiën een totaal ander verhaal verteld over de hoogte van het bedrag aan reserves die zouden zijn verdwenen. Volgens het relaas van de minister zou er niet veel aan de hand zijn geweest dan dat er geen overleg zou zijn gepleegd met de bankiersvereniging over de besteding van het geld.

Toen zou slechts sprake zijn van een bedrag van USD 100 miljoen dat zou zijn besteed. Op een persconferentie van president Bouterse enkele dagen daarna waar ook president commissaris, Vidjay Kirpalani van de centrale bank aanwezig was, is aan journalisten andere informatie gegeven. Bouterse en Kirpalani zeiden toen dat niet USD 100 maar een bedrag van bijkans USD 200 miljoen is besteed uit de reserves. Aan het begin van de openbare vergadering dinsdag heeft minister Suwarto Moestadja van Arbeid die de regeringscoördinator is, het parlement mee gedeeld dat de regering werkt aan het invulling geven van een motie uit de speciale vergadering waarin de regering is gevraagd zaken op orde te stellen en ervoor te zorgen dat zo snel als mogelijk een nieuwe governor wordt benoemd bij de centrale bank. Moestadja deelde slechts mee dat de kandidaat Sigmund Proeve die was gevraagd de functie te bekleden zich heeft teruggetrokken en niet langer bereid zich deze functie te bekleden. Verder voelde hij zich niet bevoegd verdere antwoorden te geven op vragen van het parlement.

Na de mededelingen van Moestadja regende het van vragen en kritische opmerkingen, vooral vanuit de oppositie. Die vindt dat wanneer president Bouterse een persconferentie belegd hij evengoed naar het parlement kan komen, waar hij grondwettelijk verplicht is verantwoording af te leggen.

De afwezigheid van minister Hoefdraad sinds enkele dagen nadat de speciale vergadering is gehouden roept ook vraagtekens op. De oppositie wil dan ook weten waarom de minister onder de huidige omstandigheden ervoor gekozen heeft naar het buitenland te vertrekken. Ook waar van het buitenland Hoefdraad momenteel is, is niet bekend bij het parlement. Sommige oppositieleden zoals Mahinder Jogi en Asiskoemar Gajadien van de VHP, stellen dat de minister na de speciale vergadering de gelegenheid te baat heeft genomen voor een poosje onder te duiken in het buitenland. Marinus Bee van de ABOP, wilde van de regering weten in hoeverre minister Hoefdraad door de politie wordt opgewacht om gehoord te worden in de kwestie rond malversaties bij de centrale bank.

“Ik heb vernomen dat de politie op hem wacht om hem te ondervragen. Klopt het dat de minister de politie heeft gevraagd telefonisch verhoord te worden”, vroeg Bee.

De oppositie plaatst overigens ook vraagtekens bij de staat en de manier waarop president Bouterse zich als staatshoofd heeft gedragen op de persconferentie.

Op deze en vele andere vragen weigerde Moestadja een antwoord te geven. De regeringscoördinator zegt dat de regering voortvarend werkt aan het informeren van de gemeenschap via het parlement, maar dat minister hoefdraad de aangewezen persoon is om uitgebreid op zaken in te gaan. Carl Breeveld van DOE en DNA-vice voorzitter Melvin Bouva van de NDP, die de vergadering leidde, hamerden er op dat de regering beloofde documentatie opstuurt naar het parlement waaruit precies zal blijken wat zich heeft afgespeeld bij de centrale bank en om hoeveel geld het werkelijk gaat dat ongevraagd door de regering is besteed. Nadat Moestadja met nietszeggende woorden weer een poging deed aan te geven dat het Openbaar Ministerie bezig is met het verdere onderzoek bij de bank en dat Hoefdraad de aangewezen person is om vragen te beantwoorden, vroeg Bouva nadrukkelijk naar wanneer de beloofde documentatie het parlement zal bereiken. Moestadja bleef echter passief, gaf geen antwoord en verwees weer naar minister Hoefdraad wanneer die zal zijn teruggekeerd van zijn buitenlandse trip.

UNITEDNEWS