OPROEP OM MEER EENHEID EN SAMENWERKING GUIANA SHIELD LANDEN

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Florencia / Columbia – Columbia Venezuela en Brazilië hebben hun partnerlanden, Suriname, Guyana en Frans Guyana opgeroepen tot het demonstreren van meer eenheid en samenwerking als landen die deel uitmaken van het Guiana Schild.

De oproep werd afgelopen vrijdag gedaan aan het eind van de vijfde Internationale Biodiversiteitscongres van landen van het Guiana Shild, op de Amazonia universiteit in de stad Florencia in Columbia. Volgens de oproepende landen is de eenheid en betere samenwerking dringend nodig omdat alle zes landen dezelfde uitdagingen hebben, als het gaat om mijnbouw, ontbossing, aantasting van hun milieu, het schenden van mensenrechten en andere voorkomende problemen in de Guiana Shild landen. Deze uitdagingen zorgen vooral voor het uitbuiten en de migratie van traditionele volkeren in de landen omdat hun traditionele verblijfplaats, het Amazone regenwoud wordt bedreigd met vooral ontbossing. De landen hebben opgeroepen om samen de strijd aan te gaan voor het naleven van nationale en internationale verdragen die door de overheden van de zes landen zijn geratificeerd en getekend om de rechten van de lokale inheemsen en in stamverband levende gemeenschappen te respecteren.

Columbia, Brazilië en Venezuela hebben voorgesteld een gezamenlijk fonds op te richten in de samenwerking om in staat te zijn de traditionele gemeenschappen van het Schild te kunnen ondersteunen.

Er wordt gewezen dat de effecten van klimaatverandering vooral en het eerst deze lokale gemeenschappen zullen treffen. ‘Des te meer zullen wij als landen van het Guina Schild als een eenheid moeten optreden’, luidt en citaat uit de verklaring. Als het gaat om het verstrekken van informatie vinden de drie landen dat die gelijkmatig, duidelijk en transparant aan alle zes landen verstrekt moet worden. Dit geldt evenzo voor wanneer projecten in het schild worden uitgevoerd. Het meer betrekken van inheemse en marron gemeenschappen moet daarbij sterk worden bevorderd. Voorgesteld is, dat de samenwerking niet slechts landelijk plaatsvindt maar dat ook samenwerkingsverbanden worden gesmeed tussen de lokale gemeenschappen die in het schild woonachtig zijn. Bij de afsluiting van het congres heeft aftredend voorzitter van de Internationale Biodiversiteitsgemeenschap van het Guiana Shild (IBG), Patrick Williams benadrukt, dat het behoud van de schild niet alleen belangrijk is voor de zes landen maar ook voor de internationale gemeenschap.

In zijn verslag van de afgelopen drie jaar wordt vermeld dat vele uitdagingen die het bestuur, zich had voorgenomen aan te gaan wegens tekort aan financiële middelen en andere omstandigheden niet zijn waargemaakt. Williams zegt blij te zijn met de vele presentaties van onderzoekingen die zijn gedaan door vertegenwoordigers van de landen tijdens het congres. Van het vierde congres dat in Guyana werd gehouden drie jaar terug, is een boekwerk uitgegeven en aan alle zes landen vertrekt in Columbia. Het voorzitterschap van de IBG gaat van Guyana naar Columbia en zal de volgende IBG-congres over drie jaar door Frans Guyana worden georganiseerd.
De Internationale Biodiversiteitsgemeenschap van landen van het Guiana Shild is een niet politieke associatie van landen die in het Guiana Schild voorkomen. Het gaat om Suriname, Guyana, Frans Guyana, een deel van Brazilië, Venezuela en Columbia. Deze gemeenschap streeft de ontwikkeling en het behoud na van het schild en de biodiversiteit met haar natuurlijke hulpbronnen, waaronder de ecologische als ook de menselijke die er voorkomen. Een duurzame ontwikkeling van het schild is een absolute voorwaarde om het te kunnen behouden voor de komende generaties. De landen hebben elk een nationale biodiversiteitsvereniging waarin vooral wetenschappers zitten met een biologische, milieu, culturele, sociale achtergrond, als ook overheidsinstanties zoals in Suriname het ministerie van Regionale ontwikkeling en Grond en Bosbeheer. Daarnaast participeren milieuorganisaties, activisten en vertegenwoordigers ook in deze gemeenschap. Suriname participeerde aan het congres met een 21 personen.

UNITEDNEWS