POLITIEBOND NIET BLIJ MET WIJZE VAN ONTHEFFING KORPSCHEF

De minister van Justitie en Politie (JusPol), Kenneth Amoksi, kon afgelopen dinsdag de resolutie voor de ontheffing van korpschef Roberto Prade, niet tonen aan de Surinaamse Politiebond (SPB). Voor de SPB is Prade nog steeds de korpschef, vanwege het ontbreken van de ontheffingsresolutie.

Het ontheffen van een hoofdcommissaris van politie geschiedt via een resolutie dat door de president is geslagen. Prade die op dezelfde dag een onderhoud had met de Juspol-minister, heeft bij de mededeling te worden ontheven als korpschef, geen ontheffingsresolutie ontvangen.

De SPB werd door de minister ontvangen en op de hoogte gesteld over de ontheffing van Prade. “We hebben hem gevraagd van: met ingang van wanneer? Waar is meneer Prade zijn ontheffingsresolutie. Die heeft hij niet, dus hij kon niets meer doen”, zegt SPB-voorzitter, Mielando Atompai aan de STVS. “Want we vroegen hem: met ingang van wanneer is hij ontheven? Hoe staat het met de waarneming? Op geen van die vragen kon hij antwoord geven.”

Vanuit de politiebond is er een brief verstuurd naar president Chandrikapersad Santokhi, inzake de ontheffing van korpschef Prade. Het bondsbestuur vindt de wijze waarop de ontheffing heeft plaatsgevonden niet correct en als een aantasting van de opgebouwde reputatie van Prade.

“Als je Prade niet wil hebben, dan moet je je zaken richtig doen en de gesprekken starten om die man te vervangen, met de bond zitten en compromis bereiken, een nieuwe leiding voorbereiden. Dan komt er een nieuwe leiding. Maar je gaat niet zo om met mensen”, zegt Atompai.

“Dit is weer het bewijs dat de minister niet weet wat zijn taak is en niet weet met mensen om te gaan.”

UNITEDNEWS