PRODUCTIESECTOREN WEG NAAR ZEE ZWAAR GETROFFEN NA DAMBREUK

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Foto: Weergave getroffen gebied rechts LVV-minister minister Riad Nurmohamed

De dambreuk van het afgelopen weekeinde heeft zeer grote schade aangericht op de landbouwarealen te Weg naar Zee. Het zoutwater is naar binnen gestroomd met als gevolg verzilting van de bodem.

De regering heeft intussen wat maatregelen getroffen om de dambreuk te herstellen, maar een structurele oplossing zal nog even op zich laten wachten. Voor nu kan slechts aan damage control worden gedaan.

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) praat over een zeer zorgwekkende situatie nadat hij zelf poolshoogte was gaan nemen. De dambreuk is wel twee keer zo groot als die van twee maanden terug. “Ik heb toen op de kleidam gelopen welke zou moeten dienen als een wering tegen de zee. En ik moet u vertellen dat het geweld welke ik daar zag, daar kunnen wij als mens niet tegen op of dan moeten wij een gigantische dijk gaan bouwen, zoals in Nickerie en Coronie”, zegt de bewindsman. Naar schatting is 200 meter van de opgeworpen dam weggespoeld.

Naast de LVV-minister heeft ook minister Riad Nurmohamed een bezoek gebracht aan de dambreuk te Weg naar Zee. De bewindslieden zijn ontvangen door wanhopige landbouwers die hen naar de plek van de dambreuk hebben begeleid. Het blijkt om dezelfde plek te gaan waar twee maanden eerder ook een dambreuk zich had voorgedaan.

Er wordt direct een verband gelegd met aantasting van de natuurlijke vegetatie. De eigenaar van het stuk land, waar de dambreuk optrad, heeft vrijwel het heel terrein ontbost, inclusief de mangrove langs de kust. “En zodoende was die coupure reeds ontstaan. En die hebben wij verholpen. Maar nu op dezelfde plek is er weer een coupure ontstaan, en deze was minimaal twee keer groter dan wat wij twee maanden geleden hadden gezien”, zegt Sewdien.

De breuk zal hersteld worden, in afwachting op een duurzame oplossing. Ook is de hulp ingeroepen van professor Sewnath Naipal die in de buurt bezig is met landaanwinning middels het plaatsen van kwelders. De gewonnen kusstrook wordt vervolgens beplant met mangrove en andere planten om de grond stevig te maken en de zeegolven af te breken. Naipal zal nagaan wat voor bijdrage hij kan leveren om de kleidam weerbaar te maken. “Omdat je toch wel iets nodig hebt om de zeegolven te breken”, zegt Sewdien.

UNITEDNEWS