REGERING PRESENTEERD SOCIAAL INVESTERINGSPLAN MET DIRECTE COVID -19 VOORZIENINGEN

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

De regering heeft maandagmiddag tijdens de Covid -19 persconferentie een compleet sociaal investeringsplan gepresenteerd, daaraan gekoppeld zijn er directe Covid- 19 maatregelen genomen, waarvan de meeste te maken hebben met een financiële uitkering per maand aan de verschillende personen en sectoren in de gemeenschap.

Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën die het plan en de actiepunten bekendmaakte zegt dat de regering er alles aan zal doen om zijn om zowel de economie als zij die getroffen zijn door de Corona pandemie zo goed als het kan tegemoet te komen. De sociale maatregelen met daarin het sociaalpakket geldt voor een periode van zes maanden.

De meest in het oog springende voorzieningen die zijn genomen in samenspraak met de ministeries van Arbeid en dat van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zijn dat alle personen die door de Covid -19 situatie niet hebben kunnen werken of hun baan hebben verloren een maandelijkse uitkering krijgen van SRD 1500,- de kinderbijslag wordt verhoogd en gaat naar SRD 1000 per huishouden. Personen die de algemene Ouderdomsvoorziening van SRD 525 krijgen, mogen de komende maanden het dubbele van het bedrag tegemoet zien. Gepensioneerden krijgen een extra toelage van SRD 500 per maand, terwijl mensen met een beperking die tot nu toe een bedrag van SRD 325 krijgen de komende zes maanden SRD 1000 zal worden uitgekeerd.

De regering heeft ook gedacht aan zwakke huishoudens, die krijgen in de komende maanden SRD 250,- in plaats van SRD 37,- Hoefdraad zegt dat na de eerste uitkeringen er wel een evaluatie zal plaatsvinden en dat slechts zij die echt in aanmerking komen voor de gelden dat ook zullen ontvangen. De regering zal via de media en andere kanalen meer bekendmakingen doen over hoe de gelden worden uitgekeerd.

De gelden die voor dit sociaalpakket aan maatregelen zullen worden besteed zijn uit het ‘Noodfonds dat door het parlement is goedgekeurd voor een bedrag van SRD 400 miljoen en nog eens SRD 300 miljoen voor een productiefonds.

Hoefdraad zegt dat er daarnaast verschillende hulpmiddelen zijn ontvangen van onder andere de Wereldbank en de Islamitische Ontwikkelingsbank. Hoefdraad heeft naast deze indirecte injecties nog veel meer toezeggingen gedaan. Zo zal er een stimulans worden gegeven voor personen die willen bouwen, huur moeten betalen of hun huis willen renoveren. Voor het woningen kan een lening worden genomen. Het totaal bedrag is daar SRD 50 miljoen.

Ook voor kleine en middelgrote bedrijven die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft de regering investeringsmaatregelen genomen.

De regering heeft daarnaast de banken opgeroepen het sociaalpakket te ondersteunen door onder andere hypotheken te bevriezen voor een periode van zes maanden.

UNITEDNEWS